Monthly Archives: June 2017

ŠOS za ZUPŠ v zgolj enem tednu zbral 16.595 podpisov

Category : Obvestila

Spomnimo: Na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) smo pripravili predlog Zakona za urejanje položaja študentov (ZUPŠ), s katerim želimo urediti pet področij študentskih pravic: dohodnino, štipendije, prehrano, zdravstveno zavarovanje ter status, še posebej za posebne skupine študentov.
Z zakonom želimo:
– vrniti višino posebne osebne olajšave (t. i. študentske olajšave), do katere so upravičeni dijaki in študenti ob opravljanju študentskega dela, na predkrizno raven; iz zdajšnjih 2.477,03 € na 3.302,70 €;
– mladim omogočiti obvezno zdravstveno zavarovanja po starših za celoten čas trajanja izobraževanja; torej, da se pravica do zavarovanja veže na status dijaka/študenta (in ne na starost 26 let);
– omogočiti študentom koriščenje subvencioniranega obroka (bonov) do 22. ure ter v poletnih mesecih, hkrati pa dvig subvencije iz 2,35 € na 2,78 €;
– omogočiti prejemanje državne štipendije tudi drugim državljanom, ki bivajo v Sloveniji ter bolj pravično urediti uveljavljanje dodatkov k štipendijam (tudi med letom);
– urediti problematiko študentov s posebnimi potrebami in posebnim statusom ter podaljšati trajanje statusa študenta po diplomiranju na drugi bolonjski stopnji do konca študijskega leta.
Predlog, ki smo ga v celoti pripravili na ŠOS, je v zakonodajni postopek vložil dr. Brglez, kot »prvi med poslanci«. Čeprav zakona na ŠOS ne vlagamo z mehanizmom pobude volivcev (s 5.000 podpisi), ampak preko poslanca, smo se odločili podporo zakonu poiskati tudi v javnosti, predvsem med študenti in dijaki. V zgolj tednu dni nam je uspelo zbrati 16.595 podpisov. To je še dodatna potrditev, da gredo naša prizadevanja v pravo smer. Čas je, da politika zares prisluhne mladim in sprosti varčevalne ukrepe, kot to počne za druge starostne in družbene skupine. V tej luči tudi pričakujemo, da bo zakon med obravnavo deležen široke podpore tako med vladnimi kot opozicijskimi poslanci.
Aleksandar Spremo, predsednik ŠOS: »V zgolj enem tednu smo preko spletne strani www.kajpami.si zbrali več kot 16.500 podpisov, kar je velik uspeh in kaže na to, da si mladi želijo, da se zakon uresniči. Dosegli smo široko podporo javnosti, zdaj pa je na vrsti politika, da naredi nekaj za državljane. S projektom #kajpami pa bomo nadaljevali in študente in javnost obveščali o spremembah, ki jih zanje prinaša sprememba zakonodaje.«
Več informacij o predlogu zakona je dostopnih na: www.kajpami.si.
Dodatne informacije:
Jelena Štrbac Nemec, predstavnica za odnose z javnostmi ŠOS
e-pošta: pr@studentska-org.si
GSM: 031 338 920

Kaj pa mi?!


Razpis za subvencionirano bivanje

Category : Obvestila

Za subvencionirano bivanje študentov razpisanih 13.277 mest

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo razpis za subvencionirano bivanje študentov v naslednjem študijskem letu. Prošnjo za sprejem ali podaljšanje morajo študenti oddati do 16. avgusta.                                                                                                                  Razpisanih je 13.277 mest za bivanje v študentskih domovih in pri zasebnikih ter 30 mest za študente s priznano mednarodno zaščito.

Na Primorskem so razpisane kapacitete v štirih mestih: Kopru, Izoli, Portorožu in Novi Gorici. Skupaj je na voljo 1.384 prostih mest (lani 1.501), od tega 444 mest za študente, ki se na novo prijavljajo za sprejem, ter 940 mest za študente, ki svoje bivanje podaljšujejo v novo študijsko leto 2017/18.                                                           Višina subvencije se bo v naslednjem študijskem letu v javnih dijaških, dijaško-študentskih in študentskih domovih zvišala in bo znašala 21,50 evra, subvencija za bivanje v zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih ostaja pa ostaja 32 evrov.

Rok, ki ga študenti za sprejem v subvencionirano bivanje in podaljšanje bivanja ne smejo zamuditi, je 16. avgust. Prošnjo morajo oddati z elektronsko vlogo na spletnem portalu eVŠ. Vsak študent lahko odda samo eno prošnjo.

Študenti, ki bodo izpolnjevali pogoje za subvencionirano bivanje pri zasebnikih, bodo lahko sklenili pogodbe za bivanje le pri tistih zasebnikih, ki bodo izbrani na javnem razpisu, ki ga za zasebnike objavijo študentski domovi za študijsko leto 2017/2018.

Cenzus za prihodnje leto znaša 2376,99 evra bruto mesečno na družinskega člana v letu 2016.                                                                                                                            Pisarne za študentske domove bodo do 15. septembra na spletnem portalu eVŠ objavile informativno prednostno listo. Študenti, ki podaljšujejo bivanje, bodo o tem, ali izpolnjujejo pogoje za subvencionirano bivanje, obveščeni po pošti na naslov stalnega prebivališča predvidoma po 16. oktobru.

Razpis in prošnjo najdete tukaj.


Nadaljevanje študija na II. bolonjski stopnji – razpisi za vpis

Category : Obvestila

Zaključuješ študij 1. Bolonjske stopnje? Že veš kje boš nadaljeval/a študij? Si se že vpisal/a na magistrski študijski program?

Nadaljevanje študija na II. bolonjski stopnji – razpisi za vpis

Kljub temu, da smo v času za študente najbolj napornega obdobja, je potrebno poskrbeti za prihodnost. Vse slovenske univerze in fakultete z akreditiranimi magistrskimi študijskimi programi so v preteklih mesecih že objavile razpise za vpis, ki se zaključi v poletnih mesecih – prijavni roki so odvisni od posameznih visokošolskih zavodov.

Študenti 1. bolonjske stopnje, ki se nameravate vpisati na 2. Bolonjsko stopnjo lahko informacije o vpisu najdete na povezavi http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis, kjer so objavljene povezave do strani z informacijami o vpisu na II. bolonjsko stopnjo za vse javne in zasebne visokošolske zavode.

Kandidati za vpis v razpisane študijske programe se za vpis prijavljajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

Za tri največje slovenske univerze pa smo zbrali nekaj uporabnih informacij kar v tem članku. Na povezavah lahko poiščete vse programe, na katere se lahko vpišete v študijskem letu 2017/18.

Univerza v Ljubljani

Povezava do razpisa za vpis 

Rok za prijavo je do 10. septembra 2017, razen če ni skrajni rok za oddajo prijav za posamezen študijski program določen drugače. V tem primeru je treba upoštevati rok ali roke, ki so zapisani pri konkretnem študijskem programu.

V skladu s 53. členom veljavnega Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu se vpis v magistrske študijske programe opravi do 30. septembra 2017, iz upravičenih razlogov, o katerih odloči pristojni organ visokošolskega zavoda, pa najpozneje do 30. oktobra 2017. Podrobnejši datumi vpisa v programe bodo objavljeni na spletnih straneh članic UL.

Po zadnjem razpisanem roku so mogoče samo še prijave na študijske programe, kjer razpisana mesta še niso zapolnjena in sicer do zapolnitve razpisanega števila vpisnih mest. O prejetem številu prijav in o tej možnosti naj se kandidati pravočasno pozanimajo na članici. [1]

Univerza v Mariboru

Povezava do razpisa za vpis

Rok za 1. prijavo je do najkasneje 18. avgusta 2017. Omogočena bo tudi 2. prijava, vendar le v kolikor bodo na posameznih študijskih programih ostala prosta vpisna mesta in jih bodo fakultete razpisale. Kandidati se bodo lahko prijavili z drugo prijavo od 13. septembra 2017 do najkasneje 15. septembra 2017.

Za vsa ostala vprašanja (vprašanja v zvezi s pogoji in merili za vpis, priznavanjem izobraževanja, študijskih programov ipd.) pa se kandidati lahko obrnejo na strokovne službe rektorata Univerze v Mariboru: poststudy@um.si ali na pristojne referate za študentske zadeve fakultet Univerze v Mariboru (kontakti so zapisani v specifičnem delu razpisa vsake posamezne fakultete). [2]

Univerza na Primorskem

Povezava do razpisa za vpis

Prijava traja do vključno 1. septembra 2017. V primeru, da bodo na posameznih študijskih programih po preteku prvega prijavnega ostala prosta vpisna mesta, lahko članice UP razpišejo drugi prijavni rok, ki bo potekal od 14. septembra 2017 do vključno 20. septembra 2017. Informacija o tem in razpoložljiva vpisna mesta za morebitni drugi prijavni rok bodo objavljena na spletnih straneh fakultet v začetku meseca septembra. [3]

Povzeto po:
[1] Univerza v Ljubljani. Razpis za vpis v magistrske študijske programe v študijskem letu 2017/2018.
[2] Univerza v Mariboru. Razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2017/18.
[3] Univerza na Primorskem.Razpis za vpis v študijske programe.

Vir: ŠKIS


Prijave v študentske domove za šolsko leto 2017/18

Category : Obvestila

Po uspešno opravljeni maturi in koncu skrbi o vpisu na želeno fakulteto, nam poleg

 

navdušenja nad novim obdobjem v življenju, ostajajo vprašanja o bivanju. Kje in kako si lahko uredite bivanja v študentskih domovih, si lahko preberete v nadaljevanju članka.

Študentski domovi Ljubljana                                                                                    Rok za oddajo prošnje za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih je odprt od 1. junija do 16. avgusta 2017. Prošnjo za sprejem in podaljšanje bivanja študent lahko odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ. Vlogo lahko pošljete tudi po pošti, vendar z oddajo ne odlašajte do zadnjega dne.

Vso potrebno dokumentacijo, naslove in kontakte lahko najdete na povezavi.

Do 15. septembra bodo pisarne za študentske domove na prej omenjenem spletnem portalu eVŠ objavile informativno prednostno listo. Študenti, ki se ne bodo uvrstili na prvo prednostno listo, bodo pisarne za študentske domove uvrščale na informativno prednostno listo od 15. septembra do 31. oktobra 2017. V kolikor se tudi takrat ne najdete na seznamu, ste dolžni o tem obvestiti pristojno pisarno najkasneje do 10. Oktobra 2017!

Študentski domovi Maribor                                                                                            Rok za oddajo prošnje za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih je odprt od 1. junija do 16. avgusta 2017. Prošnjo lahko tako kot pri študentskih domovih v Ljubljani, tudi tu pošljete preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ ali pa pošljete po pošti.

Informativna prednostna lista bo objavljena do 15. septembra. Dodatne informacije lahko najdete na tej povezavi.

Študentski domovi na Primorskem                                                                       Rok, ki ga kandidati za bivanje na Primorskem ne smejo zamuditi, je prav tako do 16. avgusta. Postopek oddaje prošnje poteka preko portala eVŠ ali pa po navadni pošti. Vse podrobnosti najdete s klikom na to povezavo.

Kaj pa študentje s statusom osebe z mednarodno zaščito?                              V kolikor ste študenti s statusom osebe z mednarodno zaščito, so pogoji, ki jih morate izpolnjevati naslednji:

  • pridobljen status osebe z mednarodno zaščito,
  • pridobljen status študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni ali izredni študij, razen študija na daljavo,
  • niste v delovnem razmerju ali ne opravljate samostojne registrirane dejavnosti, niste vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma niste poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov ter niste prejemniki pokojnine, razen prejemniki družinske pokojnine.

Prošnjo za sprejem študent odda osebno ali priporočeno po pošti na obrazcu »Prošnja za sprejem za subvencionirano bivanje študentov s statusom osebe z mednarodno zaščito za študijsko leto 2017/2018«. Študent lahko odda navedeno prošnjo kadarkoli med študijskim letom. Obveščeni boste v roku enega meseca od oddaje vloge. Vloge in vso potrebno dokumentacijo lahko najdete na spletnih straneh študentskih domov mest v katerih želite bivati.

Ne spreglej novosti!                                                                                                 Diplomanti 1. stopnje imate letos pravico do subvencioniranega bivanja za študijsko leto 2016/17 do 30. septembra, vendar za študijsko leto 2017/2018 oddajte prošnjo za sprejem!

 


Predlog Zakona za urejanje položaja študentov vložen

Category : Obvestila

Pred mesecem dni je Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) v DZ vložili pobudo za zbiranje podpisov za predlog Zakona za urejanje položaja študentov (ZUPŠ).

Ker je bilo potrebno predlog še nomotehnično uskladiti, bi lahko – zaradi parlamentarnih počitnic, ki trajajo od 15. 7. do 31. 8. – z zbiranjem podpisov za pobudo za vložitev zakona začeli šele s 1. 9. 2017. Da ne bi izgubili toliko časa, smo se študenti s predsednikom DZ dr. Milanom Brglezom dogovorili, da predlog Zakona za urejanje položaja študentov formalno vloži on, kot prvi med enakimi.                              S tem pa se razlogi in potrebe za sprejem zakona ter vse z njim povezane aktivnosti ne spremenijo.

Predlog, ki smo ga pripravili na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS), ureja težave, s katerimi se vsakodnevno soočajo študenti (in dijaki), odpravlja varčevalne ukrepe na področju mladih, olajšuje njihov socialni položaj, hkrati pa odpravlja sistemske napake. ZUPŠ zajema spremembe na področjih dohodnine, zdravstvenega zavarovanja, subvencionirane študentske prehrane (študentski boni), štipendij, študentov s posebnimi potrebami in posebnim statusom ter status študenta po zaključku študija na 2. stopnji.

ŠOS bo, da bi dosegel karseda široko podporo predlogu vloženega zakona, kljub temu da je že bil vložen, v prihodnjem tednu pričel z neformalnim zbiranjem podpisov. Namen tega zbiranja podpisov ne bo samo podpora zakonskemu predlogu, ampak tudi to, da bomo dijake, študente ter širšo javnost obveščali o pomembnosti sprejema tega zakona. V tem okviru želimo tudi, da bi bil zakon sprejet s karseda široko večino, saj bi bilo to pomembno sporočilo umeščenosti dijakov in študentov v slovensko družbo – ne glede na svetovnonazorsko usmerjenost političnih strank in posameznikov.

Aleksandar Spremo, predsednik ŠOS: »Zakon za urejanje položaja študentov je nujno potreben. Ker smo rok za zbiranje podpisov po usklajevanju zamudili za en dan in bi se zaradi parlamentarnih počitnic zbiranje podpisov zavleklo do jeseni, smo se dogovorili, da zakon kot prvi med enakimi vloži predsednik državnega zbora. V podporo zakona pa bomo vseeno zbirali podpise in politiko prepričali v nujnost njegovega sprejema. Menimo, da je skrajni čas, da se na dnevni red postavi tudi problematika študentov (in mladih na sploh).«


Arhiv objav