Daily Archives: 17/01/2018

Prostovoljska služba (EVS) v Romuniji in na Portugalskem

Category : Obvestila

Iščejo se kandidati/-ke za nekaj mesečno prostovoljsko službo v tujini.

PiNA, v sodelovanju s partnerji iz Romunije in Portugalske, išče kandidate/-ke za 7-mesečno Evropsko prostovoljsko službo (EVS) v Romuniji in 5-mesečno prostovoljsko službo na Portugalskem. Odlična priložnost za vse mlade, ki si želijo v novem letu potovati in pridobiti nove izkušnje! Več informacij dobite v prilogi, dostopne pa so tudi na naši spletni strani.

Udeležba na EVS je za prostovoljca/-ko brezplačna. Poleg tega, da je v materialnem smislu za prostovoljko/-ca poskrbljeno, EVS mladim omogoča predvsem neformalno izobraževanje in življenjsko izkušnjo v mednarodnem okolju, ki nadgrajuje poklicne veščine in kompetence prostovoljke/-ca, in tako prispeva k njegovi/njeni zaposljivosti.

Rok prijave za obe prostovoljski službi je 31. januar 2018. Za več informacij smo na voljo na: terminal@pina.si.


Poziv k oddaji kandidatur za Predsednika/Predsednico Študentske organizacije Slovenije

Category : Obvestila

Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije objavlja naslednji

POZIV K ODDAJI KANDIDATUR ZA PREDSEDNICO/PREDSEDNIKA ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE SLOVENIJE

Predsednik Študentske organizacije Slovenije predstavlja Študentsko organizacijo Slovenije v skladu z navodili Predsedstva Študentske organizacije Slovenije in Skupščine Študentske organizacije Slovenije.

Pogoji za predsednico/predsednika Študentske organizacije Slovenije so:

  • status študentke oziroma študenta;
  • pisna podpora vsaj ene organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije;

Kandidat ne sme biti član(-ica) izvršilnih organov političnih strank ter njihovih podmladkov na vseh ravneh.

Popolna kandidatura mora vsebovati:

  • življenjepis kandidatke oziroma kandidata;
  • originalno potrdilo o šolanju za študijsko leto 2017/18;
  • podporno pismo vsaj ene izmed organizacijskih oblik ŠOS;
  • program dela predsednice oziroma predsednika v mandatnem obdobju 2018/2019.

Funkcija predsednice oziroma predsednika ŠOS je nezdružljiva z vsemi drugimi funkcijami in delovnimi mesti v Študentski organizaciji Slovenije in njenih organizacijskih oblikah.

Predsednika Študentske organizacije Slovenije imenuje na predlog Predsedstva Študentske organizacije Slovenije Skupščina Študentske organizacije Slovenije za mandatno dobo enega leta.

Popolne kandidature morajo biti poslane najkasneje do vključno 18. 1. 2018 po priporočeni pošti na naslov: Študentska organizacija Slovenije, Dunajska 51, 1000 Ljubljana s pripisom NE ODPIRAJ – KANDIDATURA in po elektronski pošti na naslov: info@studentska-org.si.

Nepopolne ali prepozno prispele kandidature bodo zavržene.

Predsedstvo ŠOS bo na seji izbralo kandidata, ki ga bo predlagalo v imenovanje Skupščini ŠOS.

 

Vir: ŠOS, www.studentska-org.si