Daily Archives: 26/01/2018

BITKA BANDOV: NAJVEČJE TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIH SKUPIN – prijave še odprte

Category : Obvestila

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani), v želji po večji vključenosti mladih v slovensko glasbeno sceno, pripravlja prvo tekmovanje mladih neuveljavljenih glasbenih skupin. Z razpisom bodo mladi glasbeniki pridobili zasluženo pozornost javnosti, saj se bodo lahko predstavili pred veliko publiko na predizborih v Orto baru ter na finalnem koncertu na Študentskem kampusu. Zmagovalcem bo omogočeno snemanje EP-ja v profesionalnem snemalnem studiu ter zagotovljena osnovna promocija in predstavitev samega izdelka. Svojega zmagovalca pa bodo izbrali tudi predstavniki Radia Študent.

Razpis se je pričel ta teden in bo trajal vse do 8. marca. Sprejete bodo vse popolne prijave, ki bodo zadostovale nekaj vnaprej postavljenim pogojem: vsaj polovica članov mora imeti v študijskem letu 2016/17 status dijaka ali študenta oziroma mora biti vsaj polovica članov stara med 15 in 26 let (rojeni med letoma 1991 in 2002).

Predstavnik skupine mora izpolniti prijavnico, ki jo najde na spletni strani razpisa. Priložiti je potrebno še opis skupine in vsaj eno fotografijo skupine, ki bo uporabljena za potrebe natečaja in promocije v sklopu le tega. Poleg tega je potrebno priložiti vsaj en posnetek avtorske glasbe in en posnetek nastopa v živo.

Zatem bo štiričlanska komisija do 12. marca na podlagi prispelih prijav izbrala dvanajst najboljših skupin, ki bodo napredovale v naslednji krog tekmovanja. Predizbori bodo potekali v Orto baru 21. in 28. marca ter 4. aprila. Na vsakem predizboru bodo sodelovale štiri glasbene skupine, vsaka pa bo imela 30 minut časa, da navduši komisijo in publiko. Zmagovalca bodo izbirali štiričlanska komisija, sestavljena iz že uveljavljenih predstavnikov glasbene industrije in publika s pomočjo glasovalnih lističev. Cena vstopnice za večere predizborov bo simboličnih 2 evra, denar od prodanih vstopnic pa bo v celoti razdeljen med izvajalce. Zmagovalci predizborov se bodo nato pomerili v velikem finalu, ki bo 25. aprila na Študentskem kampusu v Ljubljani.

Zmagovalec natečaja Bitka Bandov – Največja Bitka Dijaških in Študentskih Bandov Slovenije 2017 bo prejel snemanje EP-ja, na katerem bo največ šest skladb, izdajo le tega na fizičnem nosilcu zvoka (CD), v nakladi 200 kosov, ter promocijo izdelka, ki jo bo zagotovil ŠOU v Ljubljani. Izmed dvanajstih skupin bo svojega zmagovalca izbral tudi Radio Študent.

Prijave in dodatne informacije najdete na http://www.sou-lj.si/sl/vsebina/bitka-bandov# in na Facebook strani https://www.facebook.com/SOUBitkaBandov.

KONTAKT: Tomaž Kozovinc, vodja projekta,  031 532 246

Vir: ŠOU LJ


Ustanovljen koordinacijski odbor Medgeneracijske koalicije Slovenije (MeKoS

Category : Obvestila

Decembra 2017 so Dijaška organizacija Slovenije, Mladinski svet Slovenije, Študentska organizacija Slovenije in Zveza društev upokojencev Slovenije podpisale Dogovor o medgeneracijskem sodelovanju, s katerim so se med drugim zavezale, da bodo s skupnimi močmi oblikovale predloge za zmanjševanje socialne neenakosti v družbi ter za zagotavljanje socialne in dohodkovne varnosti v vseh življenjskih obdobjih, se zavzemale za aktivno vključevanje mladih in starejših v ekonomsko, družbeno ter politično življenje in za aktiven prenos znanj in izkušenj med generacijami.

Koordinacijski odbor MeKoS šteje 8 članov:

–          Predstavnika Dijaške organizacije Slovenije: Žiga Stopinšek, Nomi Hrast

–          Predstavnika Mladinskega sveta Slovenije: Tin KamplTibor Vöröš

–          Predstavnika Študentske organizacije Slovenije: Aleksandar Spremo,                                                                                                          Jaka Triler

–          Predstavnika Zveze društev upokojencev Slovenije: Janez Sušnik,                                                                                                                       Silva Koželj

Koordinacijski odbor je na svoji konstitutivni seji potrdil ime Medgeneracijska koalicija Slovenije in za predsednika MeKoS za obdobje 6 mesecih imenoval predsednika Mladinskega sveta Slovenije Tina Kampla.

Koordinacijski odbor je v nadaljevanju določil 4 področja, na katera se bo v naslednji 6 mesecih osredotočilo delovanje MeKoS-a: trg dela, izobraževanje, stanovanjska problematika in volilna zakonodaja. Med prioritetne vsebine svojega dela so uvrstili boj proti prekarizaciji, vseživljenjsko učenje, medgeneracijski prenos znanj v podjetju in družbi, zagotavljanje večjega fonda neprofitnih stanovanj, uvedbo državljanske vzgoje v srednje šole in razpravo o spremembi volilne zakonodaje v smeri večjega vpliva posameznika na izvoljene kandidate.

V nadaljevanju bo koordinacijski odbor pripravil predlog konkretnih ukrepov za spremembe v družbi, ki  jih bo MeKoS predstavili političnim odločevalcem in javnosti.

Predsednik Medgeneracijske koalicije Slovenije Tin Kampl je ob zaključku današnje seje povedal: ”Vesel in ponosen sem, da so me vse štiri organizacije soglasno imenovale za predsednika Medgeneracijske koalicije Slovenije, za katero lahko trdim, da je najmočnejša civilnodružbena koalicija v Sloveniji v tem trenutku. Organizacije, ki zastopamo različne generacije smo se odločile za proaktiven pristop, s katerim želimo prispevati družbi in njenemu razvoju in s tem izboljšati položaj vseh generacij.”

Za več informacij se obrnite na jasmina.opec-voros@mss.si

Vir: Mladinski svet Slovenije

Povezava do dogovora o medgeneracijskem sodelovanju