Daily Archives: 19/03/2018

Mladinski sektor v Sloveniji sledi poti brez predsodkov in strahu pred drugačnimi

Category : Obvestila

Ob svetovnem dnevu boja proti rasni diskriminaciji, ki ga obeležujemo 21. marca, se na Uradu RS za mladino pridružujemo teden dni trajajoči kampanji s ciljem nasprotovanja vsem oblikam rasizma in diskriminacije ter praznovanja raznolikosti, ki bogati evropske družbe. Evropski akcijski teden proti rasizmu 2018 poteka letos med 17. in 25. marcem pod sloganom “Raznolikost – nikoli je ni dovolj!
Organizacija United, ki koordinira aktivnosti v tem tednu na evropski ravni, nas vabi k sodelovanju pri  kampanjiorganiziraju aktivnosti, ali uporabi družbenih omrežji, s skupnim namenom razširjanja sporočila o strpnosti in zavračanja vseh oblik diskriminacij, in kot poziv k  praznovanju kulturne raznolikosti Evrope. Tudi mednarodna mladinska kampanja proti sovražnemu govoru na spletu No Hate Speech Movement, v tednu od 17. do 25. marca opozarja na posledice rasizma in diskriminacije v spletnem okolju ter poziva k strpnosti in enakopravnosti.
Danes so težave povezane z rasno diskriminacijo še kako aktualne, saj prihaja do  številnih krivic tudi v širšem smislu, ko govorimo o ekonomskem in socialnem izključevanju, še posebej kar zadeva mlado populacijo. Zato na Uradu RS za mladino ob tem dnevu poudarjamo vsa prizadevanja Slovenije in Evrope, ki sledijo naprednim politikam in spodbujao vse vrste strpnosti do drugačnih. Samo v moderni družbi, v kateri se boj proti rasizmu udejanja na različnih področjih, od kulture do izobraževanja,  je lahko nadgradnja tega problema učinkovita, in vodi  v »izgradnjo sveta, kjer bosta vladala pravica in enakost in kjer ne obstajata ksenofobija in nestrpnost«, kot so se zavezali  ZN ob inavguraciji tega dneva že davnega leta 1966.
Mladinski sektor v Sloveniji se aktivno odziva na trende, ki jih določa uspešna integracijska politika, in tako bistveno pripomore k prenašanju omenjenih vrednot na mlade generacije.  EPEKA, Amnesty international, UNICEF, KUD Pozitiv, Društvo zaveznikov mehkega pristanka, Inštitut za afriške študije, Voluntariat, Zavod MISSS, BIT Črnomelj, MKC Maribor in mnoge druge nevladne organizacije udejanjajo politiko strpnosti do drugačnih in vključevanje mladih z manj priložnosti v svojih vsakodnevnih aktivnostih, s čemer ustvarjajo dodano vrednost, ki ne plemeniti le mlade generacije, ampak celotno slovensko družbo. Zato smo lahko – kar zadeva mlade – mirni, saj dobro vedo, da lahko vsak s svojo drugačnostjo doprinese k blaginji družbe. Prepričajte se na zabavi raznolikosti!


Seja Sveta vlade za mladino

Svet Vlade RS za mladino je na svoji 2. seji, ki je potekala v četrtek, 15. marca, obravnaval izvedbeni načrt Nacionalnega programa za mladino za naslednji dve leti in imenoval Delovno skupino za kakovost v mladinskem delu. Želja vseh akterjev v Svetu je, da bi mlade čim bolj spodbudili k aktivnemu državljanstvu, aktivni participaciji in udeležbi na volitvah. Dotaknili so se tudi e-volitev.

Predsednik Mladinskega sveta Slovenije Tin Kampl je ob tem dejal: “Ustanovili smo Delovno skupino za kakovost v mladinskem delu. Še eno pomembno poglavje, ki smo ga danes odprli pa je izvedbeni načrt Nacionalnega programa za mladino. Tam bodo ministrstva lahko nadaljevala načrtovanje procesa. Sicer bi si na določenih točkah želeli še bolj konkretnih zadev ampak, če primerjamo izvedbene načrte preteklih let, je vendarle opazen nek napredek.

Vir: MSS


10. Dijaška Nacionalna Konferenca – Mladi in svet

Dijaška organizacija Slovenije organizira 10. Dijaško nacionalno konferenco, ki bo potekala med 6. in 8. aprilom 2018, v prostorih Študentskega Kampusa (Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana).

Že podnaslov konference sporoča, da smo mladi v naših življenjih vedno bolj povezani s svetom. Vendar veliko mladih še ne pozna različnih možnosti povezovanja, prednosti in slabosti le tega in institucij, ki nam to omogočajo. Participacija je med prioritetami mladih uvrščena zelo nizko. Kot Dijaška organizacija Slovenije, ki se zavzema za boljše pogoje vseh dijakov verjamemo, da je dijakom potrebno približati pomembnosti participacije. Predstaviti vam želimo različne oblike participacije, osnove kritičnega presojanja in iskanja pomembnih informacij.

Na konferenci vam bomo ponudili različna predavanja in delavnice, na katerih boste lahko izrazili svoje mnenje, navezali stik z odločevalci, spoznali njihovo delo, jim postavljali vprašanja ter prisluhnili različnim predavanjem in delavnicam o različnih pomembnih temah dijaškega življenja.

Na konferenco se prijaviš na prijavnici: https://goo.gl/forms/x5HoBihfVchRBLl82. Prav tako je za prijavo potrebno nakazati 10 EUR kotizacije, da si zagotoviš svoje mesto (več o tem v prijavitvenem e-sporočilu)!

Se vidimo na 10. DNK! 🙂


Povabilo k oddaji ponudbe

Category : Obvestila

Predmet naročila: izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih obnovitvenih del v pritličnih prostorih kluba na naslovu Cankarjev drevored 50 v Izoli.                                                                                                                                                                  Rok za oddajo ponudbe: 16.4.2018
Naročnik bo ocenjeval le popolne ponudbe, to so ponudbe, ki bodo pravočasne, sprejemljive in primerne. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba.

Velikost prostora: 75 m2

  • elektroinštalacije
  • krpanje lukenj
  • led luči z montažo
  • slikopleskarka dela
  • menjava sifona
  • keramika
  • polaganje keramike
  • popravilo vrat

Ponudbo pošljite na:                                                                                                        KIŠD Cankarjev drevored 50, 6310 Izola                                                                  klubizola@gmail.com