Spremembe in dopolnitve statuta Kluba izolskih študentov in dijakov