Monthly Archives: October 2019

Z novo ekipo v nov mandat

Category : Obvestila

Ljubljana, 29. 10. 2019 – V soboto, 26. oktobra 2019, so predstavniki študentskih klubov Slovenije izvolili svoje vodje regij in člane nadzorne komisije Zveze ŠKIS.

V soboto je v Bohinju potekala 6. izredna seja Sveta Zveze ŠKIS (Zveze študentskih klubov Slovenije). Vodje odborov so predstavile njihovo delovanje in izvedene projekte v letu 2018/19 in delo, ki so ga uspeli opraviti v preteklem mesecu od njihove izvolitve.

Svetniki študentskih klubov so na seji izvolili svoje vodje regij in člane nadzorne komisije. Predstavniki regij so tako postali: Grega Donša (02 regija), Vid Stropnik (03 regija), Jan Strajnar (dolenjska regija), Alen Kočar (gorenjska regija), Sergej Praček (primorska regija) in Mark Dolenšek (osrednja regija). Vsi novoizvoljeni se zavedajo, da je delovanje klubov na lokalni ravni pomembno in se bodo trudili delovati v njihovo dobro. Po svojih najboljših močeh bodo nadaljevali in nadgrajevali delo svojih predhodnikov ter pomagali klubom, jih spodbujali in jim stali ob strani.

Nadzorno komisijo Zveze ŠKIS pa po novem predstavljajo: Domen Fortunat, Blaž Murko, Tomaž Starašinič in Lovro Sukič. Novoizvoljeni so v predstavitvah svojih vizij povedali, da se bodo v času svojega mandata zavzemali za namensko rabo sredstev, prav tako pa bodo tudi vestno nadzorovali delovanje Zveze ŠKIS v zakonskih in finančnih okvirih ter opozarjali na morebitne nepravilnosti.

Miha Zupančič, predsednik Zveze ŠKIS, pravi, da svoji novi ekipi zaupa in verjame, da jim s skupnimi močmi uspe doseči ponovno povezanost vseh klubov.


DRUGA REDNA SKUPŠČINA KIŠD 2019

Category : Obvestila

VABILO

Na podlagi 62. člena statuta društva Klub IŠD – Club SCI sklicujem drugo redno skupščino, ki bo potekala v nedeljo, 17. 11. 2019, s pričetkom ob 16.00 v prostorih KIŠD, Cankarjev drevored 50, 6310 Izola.

Dnevni red:                                                                                             

 1. Otvoritev skupščine
 2. Ugotovitev sklepčnosti
 3. Potrditev dnevnega reda in izvolitev delovnega predsedstva
 4. Predstavitev statuta Kluba IŠD
 5. Predstavitev pravilnika o varstvu osebnih podatkov Kluba IŠD
 6. Predstavitev volilnega pravilnika Kluba IŠD
 7. Volitve v organe društva:

– Mesto Predsednika

– 1 mesto v Upravnem odboru

 1. Volitve svetnika v Svet Zveze ŠKIS
 2. Volitve svetnika v Svet ŠOLS
 3. Razno 

Član KIŠD je lahko oseba, ki ima v šolskem letu 2019/2020 status študenta ter stalno prebivališče na območju upravne enote Izola.

Lep pozdrav,

Luka Pirker,

predsednik Kluba IŠD

Navodila za vlogo kandidature

Kandidaturo za predsednika, člana upravnega odbora, svetnika v Svetu Zveze ŠKIS in svetnika v Svetu ŠOLS lahko odda oseba s statusom člana Kluba IŠD. Član Kluba IŠD je lahko oseba, ki ima v šolskem letu 2019/2020 status študenta ter stalno prebivališče na območju upravne enote Izola.

Kandidatura za člana organov Kluba IŠD mora vsebovati:

 1. ime in priimek kandidata,
 2. datum in kraj rojstva,
 3. naslov stalnega prebivališča,
 4. telefonska številka,
 5. elektronski naslov,
 6. letnik in smer študija,
 7. podpisano  izjavo  kandidata,  da  ni  član  izvršnega  organa  politične  stranke  ali njenega podmladka,
 8. predstavitev in program kandidata,
 9. lastnoročni podpis,
 10. potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu.

Obrazec za kandidaturo se nahaja na spletni strani kluba, OBRAZEC ZA KANDIDATURO, lahko pa ga prevzamete tudi na sedežu Kluba IŠD v času uradnih ur.

Kandidaturo je potrebno poslati po priporočeni pošti na naslov Klub izolskih študentov in dijakov,  Cankarjev  drevored  50,  6310  Izola s pripisom “Kandidatura za organe kluba” najkasneje do srede, 30. 10. 2019.

_______________________________________________________________________________________

Kandidatura za svetnika v Svetu Zveze ŠKIS mora vsebovati:

 1. ime in priimek kandidata,
 2. datum in kraj rojstva,
 3. naslov stalnega prebivališča,
 4. telefonska številka,
 5. elektronski naslov,
 6. letnik in smer študija,
 7. podpisano  izjavo  kandidata,  da  ni  član  izvršnega  organa  politične  stranke  ali njenega podmladka,
 8. vizija delovanja področja Zveze ŠKIS, za katerega se kandidat poteguje,
 9. lastnoročni podpis,
 10. potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu,
 11. življenjepis.

Kandidaturo je potrebno poslati po priporočeni pošti na naslov Klub izolskih študentov in dijakov,  Cankarjev  drevored  50,  6310  Izola s pripisom “Kandidatura za svetnika Sveta Zveze ŠKIS” najkasneje do srede, 30. 10. 2019.

Kandidaturo se odda na obrazcu za svetnika Sveta Zveze ŠKIS, ki se ga lahko dobi na spletni strani kluba ali spletni strani Zveze ŠKIS.

Kandidatura za svetnika v Svetu ŠOLS mora vsebovati:

 1. ime in priimek kandidata,
 2. datum in kraj rojstva,
 3. naslov stalnega prebivališča,
 4. telefonska številka,
 5. elektronski naslov,
 6. letnik in smer študija,
 7. podpisano  izjavo  kandidata,  da  ni  član  izvršnega  organa  politične  stranke  ali njenega podmladka,
 8. lastnoročni podpis,
 9. potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu,
 10. življenjepis.

Kandidaturo je potrebno poslati po priporočeni pošti na naslov Klub izolskih študentov in dijakov,  Cankarjev  drevored  50,  6310  Izola s pripisom “Kandidatura za svetnika Sveta ŠOLS” najkasneje do srede, 30. 10. 2019.

Kandidaturo se odda na obrazcu za svetnika Sveta ŠOLS, ki se ga lahko dobi na spletni strani kluba ali spletni strani Zveze ŠKIS.

Ekipa Kluba IŠD vam je na voljo za kakršna koli vprašanja glede kandidature preko elektronskega naslova klubizola@gmail.com ali preko telefonske številke 068 633 969.

Luka Pirker,

predsednik Kluba IŠD


ŠKISova popotnica

Category : Obvestila

Vsak študent se kdaj znajde v situaciji, ki mu je tuja in ne ve, kaj narediti. Da bo takšnih situacij čim manj in bo študentsko življenje lažje in brezskrbnejše, je Odbor za socialo in zdravstvo Zveze ŠKIS pripravil ŠKISovo popotnico. “Študentski priročnik” zajema vse pomembne kotičke študentskega življenja, od subvencioniranih vozovnic in stanovanj, do urejanja zdravstvenega zavarovanja. Knjižica je namenjena vsem, ki se na študentsko pot podajate ali ste na njej že nekaj časa in bi vam prav prišla kratka in jedrnata, a vendar zanesljiva pomoč.

ŠKISovo popotnico lahko prelistate na računalniku.

Odbor za socialo in zdravstvo Zveze ŠKIS


Zveza ŠKIS ima novega predsednika

Category : Obvestila

V ponedeljek, 30. septembra 2019, so predstavniki študentskih klubov Slovenije izvolili novo vodstvo Zveze ŠKIS. Na mesto predsednika je bil izvoljen Miha Zupančič.

V ponedeljek je v Ljubljani v prostorih Ekonomske fakultete potekala volilna skupščina Zveze študentskih klubov Slovenije (Zveze ŠKIS). Novoizvoljeni člani ekipe so podali svoje cilje in načrte, ki jih želijo izpolniti v času zastopanja svoje funkcije. Vsem je skupno, da bodo zastopali interese klubov in pripravljali projekte, ki bodo namenjeni klubom in njihovim aktivistom.

Na predsedniško funkcijo je bil izvoljen Miha Zupančič, ki ima v študentskem organiziranju kar nekaj izkušanj, saj je svoja študentska leta posvetil ravno temu. Začel je kot aktivist na klubu, ki ga je kasneje tudi vodil. Na Zvezi ŠKIS je opravljal dolžnosti kot vodja Dolenjske regije, član nadzorne komisije, preizkusil pa se je tudi kot član organizacijske ekipe Škisove tržnice. Zadnje leto pa je deloval kot 2. član predsedstva ŠOS iz strani ŠOLS. V svoji viziji je poudaril, da želi študentske klube med seboj ponovno povezati in vzpostaviti večje zaupanje med njimi in Zvezo ŠKIS, da bo zveza zares servis klubom, kot je zasnovano v samih njenih začetkih.

Poleg predsednika Mihe Zupančiča pa so svetniki študentskih klubov izvolili tudi člane Glavnega odbora. Glavni odbor sestavljajo Mark Perko (podpredsednik Zveze ŠKIS in predsednik Varnostnega sveta), Valentina Vegelj Strašek (blagajničarka), Mark Pralica (administrator), Nina Podboj (predsednica  Upravnega odbora operativnega dela), Mia Hočevar (vodja Odbora za visoko šolstvo), Nika Bukovšek (vodja Odbora za socialo in zdravstvo), Nejc Herženjak (vodja Odbora za izobraževanje), Kaja Tržan (vodja Odbora za dijake) in Maruša Turnšek (vodja Mednarodnega odbora).

Novoizvoljena ekipa se zaveda, da Zveza ŠKIS brez sodelovanja klubov ne more delovati na lokalni in nacionalni ravni, zato je njihov glavni cilj pridobiti prvotno zaupanje klubov ter povečati njihovo pripadnost zvezi. Glavno načelo, ki mu bodo novoizvoljeni v prihodnje sledili, je transparentnost in dostop do informacij preko katerega bo možno pokazati, da naše delovanje temelji na odkritosti in kredibilnosti. Poudarek mandata pa bo tudi na prenosu znanja na mlajši kader.