Author Archives: admin

DRUGA REDNA SKUPŠČINA KIŠD 2019

Category : Obvestila

VABILO

Na podlagi 62. člena statuta društva Klub IŠD – Club SCI sklicujem drugo redno skupščino, ki bo potekala v nedeljo, 17. 11. 2019, s pričetkom ob 16.00 v prostorih KIŠD, Cankarjev drevored 50, 6310 Izola.

Dnevni red:                                                                                             

 1. Otvoritev skupščine
 2. Ugotovitev sklepčnosti
 3. Potrditev dnevnega reda in izvolitev delovnega predsedstva
 4. Predstavitev statuta Kluba IŠD
 5. Predstavitev pravilnika o varstvu osebnih podatkov Kluba IŠD
 6. Predstavitev volilnega pravilnika Kluba IŠD
 7. Volitve v organe društva:

– Mesto Predsednika

– 1 mesto v Upravnem odboru

 1. Volitve svetnika v Svet Zveze ŠKIS
 2. Volitve svetnika v Svet ŠOLS
 3. Razno 

Član KIŠD je lahko oseba, ki ima v šolskem letu 2019/2020 status študenta ter stalno prebivališče na območju upravne enote Izola.

Lep pozdrav,

Luka Pirker,

predsednik Kluba IŠD

Navodila za vlogo kandidature

Kandidaturo za predsednika, člana upravnega odbora, svetnika v Svetu Zveze ŠKIS in svetnika v Svetu ŠOLS lahko odda oseba s statusom člana Kluba IŠD. Član Kluba IŠD je lahko oseba, ki ima v šolskem letu 2019/2020 status študenta ter stalno prebivališče na območju upravne enote Izola.

Kandidatura za člana organov Kluba IŠD mora vsebovati:

 1. ime in priimek kandidata,
 2. datum in kraj rojstva,
 3. naslov stalnega prebivališča,
 4. telefonska številka,
 5. elektronski naslov,
 6. letnik in smer študija,
 7. podpisano  izjavo  kandidata,  da  ni  član  izvršnega  organa  politične  stranke  ali njenega podmladka,
 8. predstavitev in program kandidata,
 9. lastnoročni podpis,
 10. potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu.

Obrazec za kandidaturo se nahaja na spletni strani kluba, OBRAZEC ZA KANDIDATURO, lahko pa ga prevzamete tudi na sedežu Kluba IŠD v času uradnih ur.

Kandidaturo je potrebno poslati po priporočeni pošti na naslov Klub izolskih študentov in dijakov,  Cankarjev  drevored  50,  6310  Izola s pripisom “Kandidatura za organe kluba” najkasneje do srede, 30. 10. 2019.

_______________________________________________________________________________________

Kandidatura za svetnika v Svetu Zveze ŠKIS mora vsebovati:

 1. ime in priimek kandidata,
 2. datum in kraj rojstva,
 3. naslov stalnega prebivališča,
 4. telefonska številka,
 5. elektronski naslov,
 6. letnik in smer študija,
 7. podpisano  izjavo  kandidata,  da  ni  član  izvršnega  organa  politične  stranke  ali njenega podmladka,
 8. vizija delovanja področja Zveze ŠKIS, za katerega se kandidat poteguje,
 9. lastnoročni podpis,
 10. potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu,
 11. življenjepis.

Kandidaturo je potrebno poslati po priporočeni pošti na naslov Klub izolskih študentov in dijakov,  Cankarjev  drevored  50,  6310  Izola s pripisom “Kandidatura za svetnika Sveta Zveze ŠKIS” najkasneje do srede, 30. 10. 2019.

Kandidaturo se odda na obrazcu za svetnika Sveta Zveze ŠKIS, ki se ga lahko dobi na spletni strani kluba ali spletni strani Zveze ŠKIS.

Kandidatura za svetnika v Svetu ŠOLS mora vsebovati:

 1. ime in priimek kandidata,
 2. datum in kraj rojstva,
 3. naslov stalnega prebivališča,
 4. telefonska številka,
 5. elektronski naslov,
 6. letnik in smer študija,
 7. podpisano  izjavo  kandidata,  da  ni  član  izvršnega  organa  politične  stranke  ali njenega podmladka,
 8. lastnoročni podpis,
 9. potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu,
 10. življenjepis.

Kandidaturo je potrebno poslati po priporočeni pošti na naslov Klub izolskih študentov in dijakov,  Cankarjev  drevored  50,  6310  Izola s pripisom “Kandidatura za svetnika Sveta ŠOLS” najkasneje do srede, 30. 10. 2019.

Kandidaturo se odda na obrazcu za svetnika Sveta ŠOLS, ki se ga lahko dobi na spletni strani kluba ali spletni strani Zveze ŠKIS.

Ekipa Kluba IŠD vam je na voljo za kakršna koli vprašanja glede kandidature preko elektronskega naslova klubizola@gmail.com ali preko telefonske številke 068 633 969.

Luka Pirker,

predsednik Kluba IŠD


Prva redna skupščina KIŠD 2019

Category : Obvestila

VABILO

Na podlagi 62. člena statuta društva Klub IŠD – Club SCI, upravni odbor sklicuje prvo redno skupščino, ki bo potekala v soboto, 30.03.2019, s pričetkom ob 18:00 v prostorih KIŠD, Cankarjev drevored 50, 6310 Izola.

Dnevni red:                                                                                                

 1. Otvoritev skupščine
 2. Ugotovitev sklepčnosti
 3. Predstavitev finančnega in programskega poročila za leto 2018
 4. Predstavitev finančnega in programskega načrta za leto 2019
 5. Razno 

Član KIŠD je lahko oseba, ki ima v šolskem letu 2018/2019 status študenta ter stalno prebivališče v Občini Izola.

Lep pozdrav,

Luka Pirker, predsednik


RIBOLOV Z DINAMITOM/ Drill,La Bagra,Masayah,Luknje,Vazz,DJ Mrigo

Category : Obvestila

RIBOLOV Z DINAMITOM/ Drill,La Bagra,Masayah,Luknje,Vazz,DJ Mrigo

9.11.2018 bo v Hangar Baru v Izoli po dolgem času koncert, ki ga organizira KIŠD. Na koncertu bo nastopil Drill z gosti.

Za vse člane KIŠD je vstop prost! V KIŠD se bo možno včlaniti tudi na dan dogodka v Hangar Baru. S seboj imej potrdilo o vpisu za tekoče šolsko oziroma študijsko leto.

Za ostale je vstopnina 3€.

Pridi in zažuraj s KIŠDjem 😀


Spremembe in dopolnitve statuta Kluba izolskih študentov in dijakov

Category : Obvestila

Na povezavi lahko najdete spremembe in dopolnitve statuta Kluba izolskih študentov in dijakov, ki se jih bo obravnavalo na redni skupščini 13.10.2018.

Spremembe in dopolnitve statuta KIŠD

Upravni odbor KIŠD


Študentje! Pred začetkom študijskega leta ne pozabite …

Category : Obvestila

Ljubljana, 18. september 2018: Približuje se začetek novega študijskega leta, zato želimo študente opomniti, kaj vse morajo pred začetkom novega leta še urediti.

 1. Predvpis v sistem za koriščenje subvencionirane študentske prehrane

Na nekaterih točkah subvencionirane študentske prehrane (SŠP)  bo od septembra dalje že možen predvpis v sistem za študijsko leto 2018/19. Če imajo študentje že urejen vpis na izobraževalni ustanovi, je priporočljivo, da to izkoristijo in se v sistem vpišejo čim prej, še preden nastane gneča na vpisnih mestih. Poleg tega bodo v času predvpisa točke SŠP tudi na nekaterih študentskih klubih po vsej Sloveniji in ne le v univerzitetnih mestih.

Še opozorilo: s 1. oktobrom 2018 bo vsem študentom, ki ne bodo izkazovali upravičenosti do subvencij za naslednje obdobje, onemogočeno koriščenje subvencije, dokler ne bodo ponovno potrdili statusa študenta. Ker sistem deluje avtomatsko, ne bo možno koriščenje subvencij, tudi tistih, ki so morebiti še ostale neizkoriščene iz preteklih mesecev.

Študentom priporočamo, da se izognejo gnečam v začetku študijskega leta in se v sistem za novo študijsko leto vpišejo čim prej.

Na voljo pa je tudi uradna aplikacija Študentske organizacije Slovenije za Android in iOS, ki vam ponuja hitro dostopne uporabne informacije.

Več informacij: https://www.studentska-prehrana.si/sl

 1. Oddaja vloge za uporabo subvencionirane vozovnice

Pravico do subvencioniranega prevoza lahko uveljavljajo dijaki, študentje in udeleženci izobraževanja odraslih, ki se dnevno vozijo od kraja bivanja do kraja izobraževanja. V študijskem letu 2017/2018 se je uvedla storitev e-vloge, ki je upravičencem omogočila, da oddajo vlogo in pridobijo enotno subvencionirano vozovnico prek spleta in s tem skrajšajo čakanje v vrstah na prodajnih mestih prevoznikov.

Oddaja vloge preko spleta in osebna oddaja vloge za študente za novo študijsko leto 2018/2019 bo možna od petka, 21. septembra  2018, dalje.

Več informacij: http://www.studentska-org.si/studentski-kazipot/prevoz/subvencioniran-prevoz/

 1. Podaljšanje statusa za študentski servis

Izbranemu študentskemu servisu mora študent z novim študijskim letom poslati dokazilo o vpisu za prihajajoče študijsko leto in si tako omogoči izdajanje napotnic tudi v študijskem letu 2018/19.

 1. Članstvo v lokalnem študentskem klubu

Z novim študijskim letom je potrebno z vpisnim listom podaljšati tudi članstvo v lokalnem študentskem klubu, da bodo študentje lahko deležni ugodnosti in koristi, ki jih ponujajo študentski klubi.

Seznam študentskih klubov je dostopen na: https://skis-zveza.si/studentski-klubi/

 1. Krvodajalska akcija Častim ½ litra oktober

Študentje imajo odlično priložnost začeti študijsko leto z dobrim delom, saj se bliža študentska krvodajalska akcija Častim ½ litra, oktober.

Več informacij sledi kmalu!


Prva redna skupščina KIŠD

Category : Obvestila

Vabljeni na prvo redno skupščino, ki bo soboto, 13.10.2018 ob 18:00 v prostorih KIŠD na Cankarjevem drevoredu 50. Pred skupščino bo odprta tudi info točka, kjer se lahko včlanite v KIŠD. S seboj morate imeti osebni dokument in portdilo o vpisu. Po skupščini pa sledi druženje v prostorih KIŠD. Za pijačo in hrano bo poskrbljeno.

Upravni odbor KIŠD

Vabilo na skupščino

Kandidaturni obrazec

Kandidaturni obrazec za ŠKISMednarodno usposabljanje v Španiji

Kulturno izobraževalno društvo PiNA išče 2 udeleženca/-ki za mednarodno usposabljanje za spodbujanje zaposlitvenega potenciala med mladimi, ki bo v začetku novembra v Španiji.

Projekt se osredotoča na spodbujanje zaposlitvenega potenciala med mladimi z uporabo metod neformalnega izobraževanja za spodbijanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti.

Termin: 5.-11. november 2018
Rok za prijavo: 12. avgust 2018
Projekt: KEY FOR FUTURE
Organizacija: Association Compass, Spain
Starost: 23+ let
Komu je namenjeno: mladinskim delavcem/-kam
Lokacija: Alicante, Španija

Cilji usposabljanja so:
– razvijati kompetence mladinskih delavcev, s poudarkom na neformalnih metodah učenja,
– analizirati potencial projektov Erasmus + v odnosu do trga dela in osebnostnega razvoja,
– ustvariti kakovostne neformalne metode in projektne ideje, ki obravnavajo ključne kompetence in njihovo uporabo,
– najti enotno razumevanje in povezavo med ustvarjalnostjo, vključenostjo in podjetništvom,
– mreženje in izmenjava izkušenj z drugimi udeleženci/-kami.

Projekt je financiran iz programa Erasmus+. Udeleženec/-ka krije le 30 € prijavnine in v primeru prekoračitve razpoložljivega pavšalnega zneska za potne stroške razliko do tega. Namestitev, organizacijo in prehrano krijejo gostitelji.

Zainteresirani/-e izpolnite spletno prijavnico do vključno nedelje, 12. avgusta 2018.

VEČ INFORMACIJ O USPOSABLJANJU: klik

Vir: PiNA, mlad.siAli vzeti s seboj na dopust Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja?

Zakaj in kako do Evropske kartice zdravstvenega zavarovanja.

Prihaja čas povečanega počitnikovanja v tujini, le tega največkrat načrtujemo, ne načrtujemo pa tudi bolezni in poškodbe, ki nas lahko doletijo tudi tam.

Kadar potujete na počitnice vam svetujemo, da si uredite evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Ta se uporablja v državah članicah EU in EGP ter Švici, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Makedoniji ter Srbiji. Z evropsko kartico se uveljavlja pravica do zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v tujini. Kartica je dokazilo, da ste zavarovani v državi EU.

Kartico naročite preko spletne strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenijepreko mobilnega telefona s SMS sporočilom ali prireferentu na območnih enotah oz. izpostavah ZZZS. Na Zavodu svetujejo, da si kartico naročite vsaj 4 delovne dni pred odhodom v tujino. Kadar potujete nenačrtovano in le te ni mogoče izdati pravočasno, si na območni izpostavi Zavoda pridobite certifikat, ki začasno nadomešča evropsko kartico.

OPOZORILO: Na spletu so se pojavile lažne strani, kjer vam za določen znesek ponujajo evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Teh strani ne uporabljajte, za kartico pa zaprosite neposredno Zavod za zdravstveno zavarovanje.

Evropska kartica je brezplačna in ste z njo upravičeni do nujne zdravniške pomoči pri zdravnikih ali zdravstvenih ustanovah, ki so del javne zdravstvene mreže, in sicer pod enakimi pogoji in za enake stroške (v nekaterih državah brezplačno) kot osebe, ki so v zadevni državi zavarovane. Slednje pomeni, da boste v lekarni zdravilo plačali po enaki stopnji kot zavarovanci v tej državi. Evropska kartica namreč pokriva le obvezno zdravstveno zavarovanje in ne dopolnilnega. Informacije o zdravstvenem sistemu države, ki jo želimo obiskati, lahko poiščemo na spletu – priporočena vstopna točka je portal Tvoja Evropa ali na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki je naša nacionalna kontaktna točka za čezmejno zdravstveno varstvo. Za uporabnike pametnih telefonov pa obstaja zelo priročna aplikacija za evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Potrebno pa je poudariti da evropska kartica ni nadomestilo za turistično zavarovanje, v primeru če bi npr. potrebovali prevoz domov.

Ker pa veliko od nas potuje v sosednjo Hrvaško, moramo poudariti da evropska kartica tam ne krije stroškov zdravstvenih storitev v turističnih ambulantah. Kljub predložitvi evropske kartice, moramo stroške opravljenih zdravstvenih storitev plačati sami. ZZZS povrne stroške plačanega računa le v višini pogodbene cene, ki jo prizna hrvaški zavod svojim pogodbenim izvajalcem zdravstvenih storitev. ZZZS opozarja, da je v večini primerov to povračilo bistveno nižje od dejanskih plačanih stroškov.

Kadar zdravstvene storitve uveljavljamo pri zasebnih zdravnikih ali zdravstvenih ustanovah, ki nimajo pogodbe s tujim nosilcem zavarovanja v državah za katere velja evropski pravni red oziroma meddržavni sporazum o socialnem zavarovanju, moramo prav tako stroške poravnati sami. Na ZZZS pa lahko kasneje predložimo vlogo za povračilo stroškov zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v tujini. Vlogi moramo priložiti originalne račune, medicinsko dokumentacijo in recepte za zdravila. Na podlagi predložene dokumentacije, se povrne stroške v višini, kot bi jih priznala tuja zavarovalnica.

Stroške nujnih zdravstvenih storitev, ki jih zavarovana oseba plača v državah, za katere ne velja evropski pravni red oziroma meddržavni sporazum o socialnem zavarovanju, bo ZZZS na podlagi zahtevka za povračilo in priloženih originalnih računov ter medicinske dokumentacije v upravičenih primerih povrnil stroške v višini povprečne cene teh storitev v Sloveniji.

Sedaj pa hitro naročit evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja …

Vir foto: ŠOUP