Mednarodno usposabljanje v Španiji

Mednarodno usposabljanje v Španiji

Kulturno izobraževalno društvo PiNA išče 2 udeleženca/-ki za mednarodno usposabljanje za spodbujanje zaposlitvenega potenciala med mladimi, ki bo v začetku novembra v Španiji.

Projekt se osredotoča na spodbujanje zaposlitvenega potenciala med mladimi z uporabo metod neformalnega izobraževanja za spodbijanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti.

Termin: 5.-11. november 2018
Rok za prijavo: 12. avgust 2018
Projekt: KEY FOR FUTURE
Organizacija: Association Compass, Spain
Starost: 23+ let
Komu je namenjeno: mladinskim delavcem/-kam
Lokacija: Alicante, Španija

Cilji usposabljanja so:
– razvijati kompetence mladinskih delavcev, s poudarkom na neformalnih metodah učenja,
– analizirati potencial projektov Erasmus + v odnosu do trga dela in osebnostnega razvoja,
– ustvariti kakovostne neformalne metode in projektne ideje, ki obravnavajo ključne kompetence in njihovo uporabo,
– najti enotno razumevanje in povezavo med ustvarjalnostjo, vključenostjo in podjetništvom,
– mreženje in izmenjava izkušenj z drugimi udeleženci/-kami.

Projekt je financiran iz programa Erasmus+. Udeleženec/-ka krije le 30 € prijavnine in v primeru prekoračitve razpoložljivega pavšalnega zneska za potne stroške razliko do tega. Namestitev, organizacijo in prehrano krijejo gostitelji.

Zainteresirani/-e izpolnite spletno prijavnico do vključno nedelje, 12. avgusta 2018.

VEČ INFORMACIJ O USPOSABLJANJU: klik

Vir: PiNA, mlad.si


Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v petek, 13.7.2018, objavilo razpis v višini 12,88 milijona evrov, namenjen raziskovalkam in raziskovalcem na začetku kariere.

Razpis omogoča sofinanciranje upravičenih stroškov izvedbe neodvisnih raziskav raziskovalnih organizacij, ki jih bodo izvedli v njih zaposleni raziskovalci. Ti s svojim raziskovanjem predstavljajo most med raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom, kar je namen javnega razpisa. Vzpostavljamo še tesnejšo povezavo med raziskovalnim in podjetniškim okoljem, kjer je povezovalni člen raziskovalec na začetku kariere, in sicer preko izvedbe neodvisnih raziskav v splošno korist gospodarstva, na prednostnih področjih in podpodročjih Strategije pametne specializacije. Cilj je dolgoročno spodbuditi prenos novo ustvarjenega znanja raziskovalcev tako v nadaljnje raziskave, kakor tudi v gospodarsko raziskovalno/razvojno/inovacijsko okolje. S tem bodo lahko gospodarski subjekti nadalje izvajali razvojno-raziskovalne aktivnosti na podlagi novih izkušenj in na ta način vplivali na povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Posebna pozornost je namenjena brezposelnim raziskovalcem in raziskovalcem, ki bodo za potrebe izvajanja raziskovalnega projekta prišli v Slovenijo s pridobljenimi referencami v tujini ter spodbujanju raziskovalno inovacijskega potenciala kohezijske regije Vzhodna Slovenija, v smeri krepitve razvojne specializacije za čim boljši izkoristek raziskovalnih potencialov, z dolgoročnim vplivom na večjo konkurenčnost regijskega in nacionalnega gospodarstva.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 12.876.300,00  EUR, od tega se za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija nameni največ do 3.261.996,00 EUR in za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija največ do 9.614.304,00 EUR skupne razpoložljive vrednosti javnega razpisa.

Do 21.9.2108 se lahko prijavite!

Razpis

 


Diskriminacija mladih

Category : Obvestila

DiskriminacijaMladih

Zagovornik načela enakosti je v sredo in četrtek, 27. in 28. junija, v Ljubljani gostil konferenco, ki sta jo organizirala Evropska mreža zagovornikov načela enakosti Equinet in Evropski mladinski forum. Tema konference je bila diskriminacija mladih, ki je še posebej škodljiva, ko nastopa v povezavi z drugimi osebnimi okoliščinami kot so spol, narodnost, invalidnost, družbeni položaj, premoženjsko stanje ali katera koli druga osebna okoliščina.

Zagovornik načela enakosti, Miha Lobnik, je v uvodnem nagovoru izpostavil, da je diskriminacija na podlagi starosti zelo razširjena, kar prepoznava tudi organ za preprečevanje diskriminacije in spodbujanje enakosti. DiskriminacijaMladih2»Raziskava, ki jo je opravil Zagovornik načela enakosti je pokazala, da so bile osebe, ki so se z diskriminacijo že srečale, največkrat diskriminirane zaradi njihove starosti, družbenega položaja in zdravstvenega stanja.« Opozoril je, da diskriminacija mlade odvrača od demokracije, saj mladi nimajo občutka, da so njihovi interesi vključeni v nacionalne zakonodaje, kar se odraža tudi na nizki volilni udeležbi mladih. »Skrb zbujajoče je, da je na zadnjih parlamentarnih volitvah v Sloveniji glasovalo le 12 odstotkov mladih do 30. leta

Tena Šimonović Einwalter, predsednica Evropske mreže zagovornikov načela enakosti Equinet je opozorila, da: “Preveč časa posvetimo vprašanju zakaj mladi institucijam ne zaupajo, premalo pa poskušamo izboljšati institucije, da bi jim mladi sploh začeli zaupati.” Mladi še naprej ostajajo nezaščiteni in izpostavljeni diskriminaciji na tako pomembnih javnih področjih kot so izobraževanje, zagotavljanje dobrin in storitev, vključno z nastanitvijo, socialno zaščito, zdravstvom varstvom in socialnimi ugodnostmi

Tekom konference so sogovorniki izpostavili tri glavne točke, ki nemudoma terjajo odziv javnih institucij:

– Mladi so izgubili zaupanje v javne ustanove

Številni izsledki domačih in tujih raziskav v zadnjih letih kažejo predvsem pojav upada zaupanja mladih v nekatere osrednje institucije demokracije. V raziskavi o stanju diskriminacije v Sloveniji se samo četrtina vprašanih, med njimi tudi mladih, poslužuje postopkov za zaščito svojih pravic. Kot razlog za ne-prijavo oziroma ne-ukrepanje, jih v raziskavi več kot polovica izpostavlja, da se nič ne bi spremenilo, petina ne ve na koga naj se obrne ali pa meni, da bi zadevo tako le še poslabšali.

– Mladi so izključeni iz varnostnih mrež

Mladim posameznikom v Evropski uniji je otežen dostop do cenovno dostopnih stanovanj, kot tudi do storitev na področju duševnega zdravja, ki so za mlade še posebej pomembne. Reforme so zato nujno potrebne pri oblikovanju EU direktiv za odpravo zakonodajnih vrzeli.

Tamás Kádár, vodja Equnetove pravne službe pravi: “Pravice mladih so zaščitene v številnih evropskih in mednarodnih pravnih okvirih, vendar zakonodajno obstajajo številne izjeme, zaradi česar je starost ena najmanj zaščitenih osebnih okoliščin.

– Mladi se ne zavedajo dovolj svojih pravic in mehanizmov zaščite

Raziskave, ki so jih evropski organi za načelo enakosti opravili, kažejo, da mladi o svojih pravicah in obstoječih zaščitnih mehanizmih ne vedo dovolj in da v primeru diskriminacije ne vedo, na koga naj se obrnejo, kar še dodatno zmanjšuje učinkovitost boja proti diskriminaciji in spodbujanju enakosti.

DiskriminacijaMladih3Ob upoštevanju navedenih izzivov, s katerimi se mladi soočajo zaradi svoje starosti, je potrebno okrepiti podporne programe na tem področju in še naprej v sodelovanju z mladinskimi organizacijami graditi učinkovito strategijo proti diskriminaciji mladih. Zagovornik načela enakosti prav tako poziva vse parlamentarne stranke, da v času sestavljanja koalicijske pogodbe upoštevajo potrebe mladih in vključijo protidiskriminacijsko politiko v svoje zaveze.

Vir in foto: uredništvo mlad.si


UD Festival – 21.8.2018

V letošnjem avgustu bo ponovno zaživel festival Urbano Dejanje, ki že od leta 2015 uspešno povezuje raznolikost urbanih subkultur in glasbenih zvrsti.

Nastopili bodo: Edo Majka, Elvis Jackson, Gal Gjurni, Matter, Senidah, Valentino Kanzyani in drugi

Festival Urbano Dejanje je 5 dnevni poletni festival, ki ga organizira skupina mlajših ustvarjalcev, konceptualno pa bazira na razširjeni urbani kulturi mesta Ljubljane. V osnovi je to festival, ki nudi mladim ustvarjalcem iz urbanih okolij platformo preko katere lahko širši javnosti predstavijo svoje delo.

Na festivalu letno izvedejo med 15 do 20 koncertnih nastopov, med 15 in 20 kulturnih dogodkov, ter 5 sejmov in 5 klubskih zabav. Letno festival obišče več kot 8000 ljudi, v povprečni starosti med 22 in 24 let, približno 60% obiskovalcev pa je ženskega spola.

K1

Vir: Društvo Foton

Festival izhaja iz potrebe mladih po kreativnem izražanju v urbanem okolju. Ustvarjajo ga mladi, in predvsem njim je tudi namenjen, čeprav se med obiskovalci najdejo ljudje iz vseh starostnih obdobij in življenjskih poti. Uradni slogan festivala je temu primerno sledeč: “Povezovanje raznolikosti”. Festival v celoti ustvarja ekipa študentov, ki delujejo pod okriljem društva Foton, ki je društvo za razvoj kulture in trajnosti. Omenjena ekipa je zadolžena za vse organizacijske aspekte, med katere spadajo slednji elementi: Osnovni koncept, celostna organizacija, celostna grafična podoba, izvedba programskih in kulturnih aktivnosti, izvedba sejmov, promocija dogodka, tehnične dispozicije dogodka, izdelava in postavitev scenografskih elementov, izvajanje sponzorskih aktivnosti, pridobitev dovoljenj in drugo. Kulturne aktivnosti festivala Urbano Dejanje lahko v osnovi razdelimo na tri aspekte. Izvajajo se dnevne kulturne delavnice in sejme, večerne koncerte in pa nočne zabave, v vseh teh odsekih pa se udejstvujejo predvsem mladi lokalni ustvarjalci, ki so odrasli (oz. odraščajo) na ljubljanskem betonu.

Festival Urbano Dejanje ni dogodek, katerega namen bi bil finančni dobiček, pač pa je to primarno dogodek, katerega namen je raznoliko kulturno udejstvovanje v urbanem okolju mesta Ljubljane. Projekt, kulturne delavnice in sejme izvajajo mladi posamezniki, prav tako so pomemben del koncertnega programa glasbene skupine, ki se na sceno še vzpenjajo.

S1

Vir: Društvo Foton

Ljubljana je sodobno mesto, ki se poslužuje najnaprednejših trajnostnih konceptov, ki jih današnja tehnologija ponuja. Del tega trajnostnega koncepta poskuša biti tudi festival Urbano Dejanje. V letu 2017 smo v okviru festivala izvedli vrsto trajnostno naravnanih projektov in prijemov, med katere spadajo ločevanje odpadkov, preuporaba materialov pri scenografskih elementih, postavitev manjšesončne elektrarne na festivalskem območju, promocija javnega prevoza, izmenjava starih oblačil in drugo.

Festival Urbano Dejanje s svojo programsko vsebino kvalitetno prispeva h kakovosti življenja mladih in razvoja urbane kulture, in je eden izmed stebrov poletnega udejstvovanja mladih pri nas.

Vir: mlad.siurbanodejanje.si


Natečaj za najboljši slogan

Mladinski svet Slovenije (MSS), krovno združenje nacionalnih mladinskih organizacij, v sklopu kampanje Partycipiraj razpisuje natečaj za najboljši slogan na temo spodbujanja aktivnega državljanstva in politične participacije. Slogan bo natisnjen na majice Mladinskega sveta Slovenije, zmagovalec pa bo dobil bogato nagrado!

Mladinski svet Slovenije išče najboljši slogan, ki bo spodbujal mlade k udeležbi na prihajajočih državnozborskih volitvah v Republiki Sloveniji in izpostavljal probleme s katerimi se soočajo mladi. Najboljši slogan, ki ga bo izbrala strokovna komisija Mladinskega sveta Slovenije izmed prispelih sloganov, bo natisnjen na majice, ki jih bo Mladinski svet Slovenije uporabil za motiviranje mladih k politični participaciji in aktivnemu državljanstvu. Sprejemamo slogane v obliki besedila ali grafične podobe, primerne za tisk na majico.

Partycipiraj je osrednja kampanja Mladinskega sveta Slovenije v času volilne kampanje za Volitve v Državni Zbor RS 2018. Kampanja Partycipiraj se osredotoča na spodbujanje mladih k politični participaciji in na politične stranke, z opozarjanjem na problematike mladih.

Zmagovalec natečaja bo za nagrado za najboljši slogan prejel deset vstopnic za vstop v WOOP! Trampolin park Ljubljana na Leskoškovi cesti 3 v Ljubljani.

Predloge za najboljši slogan kampanje Partycipiraj nam pošljete najkasneje do četrtka, 3. maja 2018, na elektronski naslov partyicipiraj@mss.si .

Za vprašanja ali pojasnila v zvezi  z natečajem nas kontaktirajte na partyicipiraj@mss.si.

Partycipiraj že s svojim sloganom!

Vir: MSS


Partycipiraj

Mladinski svet Slovenije, krovno združenje mladinskih organizacij, ki delujejo na nacionalnem nivoju in reprezentativna organizacija za zagovarjanje interesov mladih v Republiki Sloveniji, je ob začetku volilne kampanje za volitve v Državni zbor RS in 28. obletnici svojega delovanja organiziral novinarsko konferenco, ki je potekala v sredo, 25. 04. 2018, predstavil začetek kampanje Partycipiraj in programski dokument ”Predlogi ključnih ukrepov MSS na volitvah v Državni zbor RS 2018‘’.

Partycipiraj bo osrednja kampanja Mladinskega sveta Slovenije v času volilne kampanje za Volitve v Državni zbor. Kampanja se bo osredotočala na spodbujanje mladih k politični participaciji in na politične stranke, z opozarjanjem na problematiko mladih.

Tibor Vöroš, podpredsednik MSS, je predstavil aktivnosti kampanje Partycipiraj, ki bodo obsegale natečaj za najboljši slogan, ki bo mlade vzpodbujal k družbeni aktivaciji; ustvarjanje spletnih viralnih vsebin; sodelovanje z influenserji; video soočenje političnih strank in terenske aktivnosti.

Tibor Vöroš je ob tem poudaril, da so ”aktivnosti MSS ob kampanji Partycipiraj naravnane k temu, da nagovarjajo mlade preko kanalov, ki jih mladi uporabljajo. Vse naše aktivnosti in dejavnosti se zasnovane tako, da mlade vključujejo, gradijo na njihovem mnenju in jih vzpodbujajo in opolnomočijo za aktivacijo v družbenem in političnem življenju.

Tin Kampl, predsednik Mladinskega sveta Slovenije (v nadaljevanju MSS), je predstavil programski dokument ‘Predlogi ključnih ukrepov MSS na volitvah v Državni zbor RS 2018’. V dokumentu, ki ga je oblikovala Komisija za mladinske politike na MSS, so na politične stranke naslovljene zahteve mladih na naslednjih področjih: zaposlovanje, stanovanjska problematika in participacija. Med zahtevami lahko najdemo: uvedbo kontinuiranega procesa vseživljenjske karierne orientacije; ureditev nacionalne sheme pripravništevpodvojitev fonda trajno najemniških stanovanj; dvig odstotka BDP oz. javnih sredstev, namenjenih za gradnjo najemniških stanovanj; vključitev predstavnika mladih v Ekonomsko-socialni svet in Državni svet RS in znižanje starostne meje za pridobitev volilne pravice na 16 let.

Tin Kampl je ob tem povedal: ”Stranke v besedah velikokrat mlade postavljajo na prva mesta, realnost pa je na žalost velikokrat drugačna. V mladinskem sektorju smo zato pripravili nabor ključnih ukrepov, ki so namenjeni direktnemu izboljšanju položaja mladih. Naše predlogi in zahteve so naslovljene na politične stranke, ki so vabljene, da so da naših zahtev opredelijo ali jih vključijo v svoje programe. Čas je, da se mlade v družbi in politiki postavi na ustrezno mesto.

Predlogi ključnih ukrepov MSS na volitvah v Državni zbor RS 2018

Za vprašanja ali pojasnila nas kontaktirajte na pr@mss.si ali 040 797 994 (Klemen).

Vir in foto: Mladinski svet Slovenije

Natečaj za najboljši slogan


10. Dijaška Nacionalna Konferenca – Mladi in svet

Dijaška organizacija Slovenije organizira 10. Dijaško nacionalno konferenco, ki bo potekala med 6. in 8. aprilom 2018, v prostorih Študentskega Kampusa (Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana).

Že podnaslov konference sporoča, da smo mladi v naših življenjih vedno bolj povezani s svetom. Vendar veliko mladih še ne pozna različnih možnosti povezovanja, prednosti in slabosti le tega in institucij, ki nam to omogočajo. Participacija je med prioritetami mladih uvrščena zelo nizko. Kot Dijaška organizacija Slovenije, ki se zavzema za boljše pogoje vseh dijakov verjamemo, da je dijakom potrebno približati pomembnosti participacije. Predstaviti vam želimo različne oblike participacije, osnove kritičnega presojanja in iskanja pomembnih informacij.

Na konferenci vam bomo ponudili različna predavanja in delavnice, na katerih boste lahko izrazili svoje mnenje, navezali stik z odločevalci, spoznali njihovo delo, jim postavljali vprašanja ter prisluhnili različnim predavanjem in delavnicam o različnih pomembnih temah dijaškega življenja.

Na konferenco se prijaviš na prijavnici: https://goo.gl/forms/x5HoBihfVchRBLl82. Prav tako je za prijavo potrebno nakazati 10 EUR kotizacije, da si zagotoviš svoje mesto (več o tem v prijavitvenem e-sporočilu)!

Se vidimo na 10. DNK! 🙂