Odziv ŠOS na predlog Zavezništva za vključitev predstavnikov mladih v ZPIZ in ZZZS

Stranka Zavezništvo je danes vložila predloga za noveli dveh zakonov, in sicer Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, s katerima bi mladim zagotovili mesto v svetu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) ter skupščini Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS). Predlog sledi ureditvi študentskega dela po letu 2015, po kateri dijaki in študenti, ki opravljajo študentsko delo, plačujejo tudi prispevke v zdravstveno in pokojninsko blagajno. Na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) predlog pozdravljamo in pričakujemo, da bo deležen široke podpore ter tako mladim omogočil boljši pregled nad sredstvi, ki jih sami prispevamo iz prihodkov iz študentskega dela.

Zadnje spremembe na področju začasnega in občasnega dela dijakov in študentov (študentskega dela), ki so nastopile s februarjem 2015, so med drugimi spremembami prinesle tudi vplačevanje prispevkov v zdravstveno in pokojninsko blagajno. Za pokojninsko blagajno tako prispevamo 15,5 % zaslužka, poleg tega pa delodajalci še 8,85 %, kar je v letu 2015 pomenilo okoli 52 mio. EUR, leta 2016 pa okoli 60 mio. EUR.

Prispevek za zdravstveno blagajno predstavlja 6,36 % zaslužka; leta 2015 smo vplačali okoli 13,6 mio. EUR, leta 2016 pa okoli 15,6 mio. EUR.

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS), katere del je tudi Dijaška organizacija Slovenije (DOS) je edina zakonsko reprezentativna organizacija študentov v Sloveniji in torej tudi plačnikov navedenih prispevkov. Zato vsekakor pozdravljamo predlog stranke Zavezništvo, s katerim bi nam omogočili predstavnike v organih obeh zavodov. Tudi sami smo že večkrat opozorili na nujnost vključevanja mladih tako v organe ZPIZ in ZZZS (na zadnje tudi v komentarjih ŠOS na osnutek ZZVZZ-1), kot tudi v ESS. Kljub temu, da nam vrata ESS po vztrajanju vlade ostajajo zaprta pa upamo, da bo za ta predlog več posluha, saj imajo – za razliko od tripartitnega organa ESS – tukaj poslanci vse možnosti, da nas vključijo.

Aleksandar Spremo, predsednik ŠOS: »Pozdravljamo predlog Zavezništva in upamo, da bo končno napočil čas, ko bomo tudi mladi, predvsem študenti in dijaki, začeli aktivneje soodločati o sredstvih, ki jih končno tudi sami vplačujemo. Preko predstavnikov v svetu ZPIZ in skupščini ZZZS bi dobili aktivno predstavniško vlogo. Prizadevali bi si predvsem za pregled nad porabo sredstev, ki jih vplačujemo tudi mladi, prav tako pa za večjo informiranost mladih o porabi sredstev in drugih vprašanjih, povezanih z zdravstvenim oz. pokojninskim sistemom.«

admin

admin

Top