Nadaljevanje študija na II. bolonjski stopnji – razpisi za vpis

Zaključuješ študij 1. Bolonjske stopnje? Že veš kje boš nadaljeval/a študij? Si se že vpisal/a na magistrski študijski program?

Nadaljevanje študija na II. bolonjski stopnji – razpisi za vpis

Kljub temu, da smo v času za študente najbolj napornega obdobja, je potrebno poskrbeti za prihodnost. Vse slovenske univerze in fakultete z akreditiranimi magistrskimi študijskimi programi so v preteklih mesecih že objavile razpise za vpis, ki se zaključi v poletnih mesecih – prijavni roki so odvisni od posameznih visokošolskih zavodov.

Študenti 1. bolonjske stopnje, ki se nameravate vpisati na 2. Bolonjsko stopnjo lahko informacije o vpisu najdete na povezavi http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis, kjer so objavljene povezave do strani z informacijami o vpisu na II. bolonjsko stopnjo za vse javne in zasebne visokošolske zavode.

Kandidati za vpis v razpisane študijske programe se za vpis prijavljajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

Za tri največje slovenske univerze pa smo zbrali nekaj uporabnih informacij kar v tem članku. Na povezavah lahko poiščete vse programe, na katere se lahko vpišete v študijskem letu 2017/18.

Univerza v Ljubljani

Povezava do razpisa za vpis 

Rok za prijavo je do 10. septembra 2017, razen če ni skrajni rok za oddajo prijav za posamezen študijski program določen drugače. V tem primeru je treba upoštevati rok ali roke, ki so zapisani pri konkretnem študijskem programu.

V skladu s 53. členom veljavnega Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu se vpis v magistrske študijske programe opravi do 30. septembra 2017, iz upravičenih razlogov, o katerih odloči pristojni organ visokošolskega zavoda, pa najpozneje do 30. oktobra 2017. Podrobnejši datumi vpisa v programe bodo objavljeni na spletnih straneh članic UL.

Po zadnjem razpisanem roku so mogoče samo še prijave na študijske programe, kjer razpisana mesta še niso zapolnjena in sicer do zapolnitve razpisanega števila vpisnih mest. O prejetem številu prijav in o tej možnosti naj se kandidati pravočasno pozanimajo na članici. [1]

Univerza v Mariboru

Povezava do razpisa za vpis

Rok za 1. prijavo je do najkasneje 18. avgusta 2017. Omogočena bo tudi 2. prijava, vendar le v kolikor bodo na posameznih študijskih programih ostala prosta vpisna mesta in jih bodo fakultete razpisale. Kandidati se bodo lahko prijavili z drugo prijavo od 13. septembra 2017 do najkasneje 15. septembra 2017.

Za vsa ostala vprašanja (vprašanja v zvezi s pogoji in merili za vpis, priznavanjem izobraževanja, študijskih programov ipd.) pa se kandidati lahko obrnejo na strokovne službe rektorata Univerze v Mariboru: poststudy@um.si ali na pristojne referate za študentske zadeve fakultet Univerze v Mariboru (kontakti so zapisani v specifičnem delu razpisa vsake posamezne fakultete). [2]

Univerza na Primorskem

Povezava do razpisa za vpis

Prijava traja do vključno 1. septembra 2017. V primeru, da bodo na posameznih študijskih programih po preteku prvega prijavnega ostala prosta vpisna mesta, lahko članice UP razpišejo drugi prijavni rok, ki bo potekal od 14. septembra 2017 do vključno 20. septembra 2017. Informacija o tem in razpoložljiva vpisna mesta za morebitni drugi prijavni rok bodo objavljena na spletnih straneh fakultet v začetku meseca septembra. [3]

Povzeto po:
[1] Univerza v Ljubljani. Razpis za vpis v magistrske študijske programe v študijskem letu 2017/2018.
[2] Univerza v Mariboru. Razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2017/18.
[3] Univerza na Primorskem.Razpis za vpis v študijske programe.

Vir: ŠKIS

admin

admin

Top