Razpis za subvencionirano bivanje

Za subvencionirano bivanje študentov razpisanih 13.277 mest

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo razpis za subvencionirano bivanje študentov v naslednjem študijskem letu. Prošnjo za sprejem ali podaljšanje morajo študenti oddati do 16. avgusta.                                                                                                                  Razpisanih je 13.277 mest za bivanje v študentskih domovih in pri zasebnikih ter 30 mest za študente s priznano mednarodno zaščito.

Na Primorskem so razpisane kapacitete v štirih mestih: Kopru, Izoli, Portorožu in Novi Gorici. Skupaj je na voljo 1.384 prostih mest (lani 1.501), od tega 444 mest za študente, ki se na novo prijavljajo za sprejem, ter 940 mest za študente, ki svoje bivanje podaljšujejo v novo študijsko leto 2017/18.                                                           Višina subvencije se bo v naslednjem študijskem letu v javnih dijaških, dijaško-študentskih in študentskih domovih zvišala in bo znašala 21,50 evra, subvencija za bivanje v zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih ostaja pa ostaja 32 evrov.

Rok, ki ga študenti za sprejem v subvencionirano bivanje in podaljšanje bivanja ne smejo zamuditi, je 16. avgust. Prošnjo morajo oddati z elektronsko vlogo na spletnem portalu eVŠ. Vsak študent lahko odda samo eno prošnjo.

Študenti, ki bodo izpolnjevali pogoje za subvencionirano bivanje pri zasebnikih, bodo lahko sklenili pogodbe za bivanje le pri tistih zasebnikih, ki bodo izbrani na javnem razpisu, ki ga za zasebnike objavijo študentski domovi za študijsko leto 2017/2018.

Cenzus za prihodnje leto znaša 2376,99 evra bruto mesečno na družinskega člana v letu 2016.                                                                                                                            Pisarne za študentske domove bodo do 15. septembra na spletnem portalu eVŠ objavile informativno prednostno listo. Študenti, ki podaljšujejo bivanje, bodo o tem, ali izpolnjujejo pogoje za subvencionirano bivanje, obveščeni po pošti na naslov stalnega prebivališča predvidoma po 16. oktobru.

Razpis in prošnjo najdete tukaj.

admin

admin

Top