Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) s svojim delovanjem prispeva k izboljšanju izobraževanja in trga dela, predvsem pa k izboljšanju položaja študentov. Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so potrdili predlog sprememb delovnopravne zakonodaje – Zakona o inšpekciji dela ter Zakona o urejanju trga dela. Med ostalimi spremembami je tudi uvedba evidence […]

Predprodaja vozovnic za novo šolsko in študijsko leto se je začela z 21. 8. 2017. Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) je septembra lani uvedlo subvencionirano enotno vozovnico integriranega javnega potniškega prometa (IJPP). Letos skupaj z Ministrstvom za javno upravo (MJU) in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) uvajajo storitev E-VLOGE, ki […]

Top