Študentska svetovalnica

Primorsko svetovalno središče (PRIMSS) nudi brezplačno pomoč in svetovanja mladim, izvaja projekte in praktična usposabljanja.

Študentska organizacija Univerze na Primorskem (ŠOUP) je Zavod Primorsko svetovalno središče (PRIMSS) ustanovila leta 2007 v namen nudenja brezplačne in kakovostne pomoči in svetovanja mladim. V obdobju desetih let je PRIMSS s svojimi področji delovanja pridobil širšo družbeno vlogo v lokalni skupnosti, saj sodeluje z dvema obalnima občinama in razvija projekte, ki se tičejo širše družbene problematike.

Svetovanja

Neprofitni zavod ponuja storitve subvencioniranega psihosocialnega in brezplačnega pravnegasvetovanja za dijake in študente, ki je dostopno tudi ostalim po rednih, ampak sprejemljivih cenah. Izvaja neformalno praktično usposabljanje za mlade svetovalce, ki študentom biopsihologije, inkluzivne pedagogike in sorodnih študijskih smeri omogoča pridobivanje osnovnih znanj in izkušenj v okviru psihosocialnega svetovanja. V sklopu PRIMSSa deluje tudi Samopomočna skupina za motnje hranjenja.

Projekti PRIMSS

PRIMSS organizira tudi dogodke in strokovne delavnice, z namenom ozaveščanja javnosti o pomembnosti duševnega zdravja ter o spoštovanju in sprejemanju različnosti. Primer projekta, ki ga izvaja PRIMSS, je lanski socialni eksperiment, ki je požel veliko zanimanja – socialni eksperiment Kako se odzivamo na stisko sočloveka?.

PRIMSS kot partnerska organizacija uspešno sodeluje v mnogih drugih projektih, tudi čezmejnih.

admin

admin

Top