Ustanovljen koordinacijski odbor Medgeneracijske koalicije Slovenije (MeKoS

Decembra 2017 so Dijaška organizacija Slovenije, Mladinski svet Slovenije, Študentska organizacija Slovenije in Zveza društev upokojencev Slovenije podpisale Dogovor o medgeneracijskem sodelovanju, s katerim so se med drugim zavezale, da bodo s skupnimi močmi oblikovale predloge za zmanjševanje socialne neenakosti v družbi ter za zagotavljanje socialne in dohodkovne varnosti v vseh življenjskih obdobjih, se zavzemale za aktivno vključevanje mladih in starejših v ekonomsko, družbeno ter politično življenje in za aktiven prenos znanj in izkušenj med generacijami.

Koordinacijski odbor MeKoS šteje 8 članov:

–          Predstavnika Dijaške organizacije Slovenije: Žiga Stopinšek, Nomi Hrast

–          Predstavnika Mladinskega sveta Slovenije: Tin KamplTibor Vöröš

–          Predstavnika Študentske organizacije Slovenije: Aleksandar Spremo,                                                                                                          Jaka Triler

–          Predstavnika Zveze društev upokojencev Slovenije: Janez Sušnik,                                                                                                                       Silva Koželj

Koordinacijski odbor je na svoji konstitutivni seji potrdil ime Medgeneracijska koalicija Slovenije in za predsednika MeKoS za obdobje 6 mesecih imenoval predsednika Mladinskega sveta Slovenije Tina Kampla.

Koordinacijski odbor je v nadaljevanju določil 4 področja, na katera se bo v naslednji 6 mesecih osredotočilo delovanje MeKoS-a: trg dela, izobraževanje, stanovanjska problematika in volilna zakonodaja. Med prioritetne vsebine svojega dela so uvrstili boj proti prekarizaciji, vseživljenjsko učenje, medgeneracijski prenos znanj v podjetju in družbi, zagotavljanje večjega fonda neprofitnih stanovanj, uvedbo državljanske vzgoje v srednje šole in razpravo o spremembi volilne zakonodaje v smeri večjega vpliva posameznika na izvoljene kandidate.

V nadaljevanju bo koordinacijski odbor pripravil predlog konkretnih ukrepov za spremembe v družbi, ki  jih bo MeKoS predstavili političnim odločevalcem in javnosti.

Predsednik Medgeneracijske koalicije Slovenije Tin Kampl je ob zaključku današnje seje povedal: ”Vesel in ponosen sem, da so me vse štiri organizacije soglasno imenovale za predsednika Medgeneracijske koalicije Slovenije, za katero lahko trdim, da je najmočnejša civilnodružbena koalicija v Sloveniji v tem trenutku. Organizacije, ki zastopamo različne generacije smo se odločile za proaktiven pristop, s katerim želimo prispevati družbi in njenemu razvoju in s tem izboljšati položaj vseh generacij.”

Za več informacij se obrnite na jasmina.opec-voros@mss.si

Vir: Mladinski svet Slovenije

Povezava do dogovora o medgeneracijskem sodelovanju

admin

admin

Top