Evropska mladinska konferenca

MSS išče delegata za zastopanje Slovenije.

Vabimo vas k prijavi za sodelovanje na Evropski mladinski konferenci, ki bo potekala med 16. in 19. aprilom 2018 v Sofiji. Iščemo enega mladega delegata, ki bo v spremstvu dveh predstavnikov mladih in dvema predstavnikoma Urada Republike Slovenije za mladino na konferenci v Bolgariji zastopal Slovenijo.

Strukturirani dialog je pobuda Evropske unije, ki izhaja iz resolucij Sveta EU za implementacijo strukturiranega dialoga na področju mladine. Na evropski ravni je proces strukturiran časovno v t.i. cikle vsak cikel traja 18 mesecev. Z julijem 2017 se je pričel 6. cikel, ki bo obravnaval teme povezane s položajem mladih v Evropi in njihovo prihodnostjo.

Evropska mladinska konferenca poteka vsakih 6 mesecev, v državi, ki je predsedujoča svet EU in na njej sodelujejo predstavniki iz vseh držav EU. Na Evropski mladinski konferenci mladi in odločevalci skupaj oblikujemo ključna priporočila za izboljšanje stanja mladih, kar se na evropski ravni uresničuje na različne načine. Na takšen način mladim omogočimo vključenost v procese odločanja. Poleg tega mladi delegati in predstavniki ministerstev prenesejo želje mladih iz svojih držav, ki jih pridobijo preko posvetovanj tako na nacionalni kot na lokalni ravni- gre za proces, ki poteka od spodaj navzgor.

Zaželene izkušnje kandidata:

 • Poznavanje procesa strukturiranega dialoga na nacionalni in evropski ravni je prednost.
 • Sodelovanje pri projektih strukturiranega dialoga je prednost.
 • Udeležba na mednarodnih konferencah je prednost.
 • Zavzetost in motiviranost za odgovorno in resno delo.
 • Dobro znanje angleščine.
 • Dobra spodobnost delovanja znotraj tima.
 • Poznavanje področja socialne vključenosti, participacije, zaposlovanja mladih, opolnomočenja mladih je prednost.
 • Sposobnost skupinskega dela.
 • Sposobnost razumevanja procesa razprave in priprave zaključkov delovnih skupin.
 • Kreativnost in iznajdljivost.
 • Izkušnje z izvajanjem različnih aktivnosti za in z mladimi ter z izvedbo usposabljanj mladih je prednost.
 • Poznavanje MSS in njegovih članskih organizacij je prednost.

Obveznosti kandidata:

 • Prisotnost na usklajevalnem sestanku z ostalima dvema delegatoma (vsaj dva sestanka)
 • Napisati motivacijsko pismo s prijavo za udeležbo na konferenci.
 • Prebiranje gradiv za konferenco in priprava na konferenco.
 • Udeležba na Evropski mladinski konferenci (16.-19. aprilom 2018)
 • Aktivno Sodelovanje na konferenci (delavnice, plenarna srečanja, ipd.)
 • Komuniciranje z vodjo projekta strukturiranega dialoga na MSS.
 • Priprava povzetka po konferenci.

Stroški nastanitve, prevoza in prehrane so krite v celoti. Več informacij o strukturiranem dialogu najdete na: www.posvetovanja.si

Kaj je vaš prvi korak?

V kolikor se želite prijaviti na Evropsko mladinsko konferenco vas prosimo, da nam do srede, 21. februarja 2018 na ana.stromajer@mss.si pošljete motivacijsko pismo, kjer navedete zakaj ste primeren kandidat/ka za udeležbo na Evropski mladinski konferenci in svoje izkušnje na področju strukturiranega dialoga.

Za več informacij in morebitna pojasnila se lahko obrnete na zgornji e-mail naslov ali pokličete na 01 425 60 55 (Ana).

Vabilo. 

Vir: MSS

admin

admin

Top