Piezija v slovenščini

UP FAMNIT ponovno razpisuje natečaj Piezija v slovenščini. Zbiranje prispevkov poteka do 7. marca 2018. Rezultati bodo razglašeni na predavanju Famnitovih izletov v matematično vesolje 14. marca 2018, na dan števila pi.

Prvi natečaj za izbor najboljših piezij je bil v okviru Famnitovih izletov v matematično vesoljeizveden leta 2014. Med najboljšimi piezijami je bilo tudi eno prozno delo. Umetniška vrednost prispelih del, ki so bila zapisana v različnih oblikah, je bila navdušujoča. Najdaljši prispevki so presegali 130 decimalk števila pi. Prve slovenske piezije lahko preberete na tej povezavi (pdf).

Verjamemo, da ustvarjanje, ki združuje umetnost in matematiko, ni izpeto, zato ponovno organiziramo Natečaj piezije v slovenščini. Tudi letos bomo zmagovalno piezijo razglasili na predavanju Famnitovih izletov v matematično vesolje na dan števila pi, 14. marca 2018, ravno v tednu Univerze na Primorskem.

Izhodišče

Pifilologija zajema različne mnemotehnike, ki nam lahko pomagajo pri pomnjenju največjega možnega števila decimalk števila pi (π). Eden od načinov je piezija, torej poezija, v kateri mora število črk v n-ti besedi sestavka biti enako n-ti decimalki v desetiškem zapisu števila pi. Nekaj prvih decimalk števila pi lahko najdete na tej povezavi.

Verjetno najbolj znana piezija v angleščini je:

How I need a drink, alcoholic of course, after the heavy lectures involving quantum mechanics.(3,14159265358979)

Namen in vsebina natečaja

V okviru Famnitovih izletov v matematično vesolje je bilo prvo izbiranje piezije v slovenščini z natečajem izvedeno leta 2014. Ponovitev natečaja je namenjena kontinuiteti spodbujanja in nadgrajevanja tovrstnega ustvarjanja, povezovanja umetnosti in matematike.

Kdo lahko sodeluje na natečaju?

Na nagradnem natečaju lahko sodelujejo vsi razen zaposlenih na Univerzi na Primorskem. Ti sicer lahko sodelujejo s prispevki, vendar brez možnosti potegovanja za nagrade. Na natečaju lahko sodelujejo tudi sodelujoči in nagrajenci prejšnjega natečaja, vendar ne z istimi ali podobnimi deli kot v prvem natečaju.

Kako lahko sodelujem?

Sodelujete lahko z literarnim prispevkom (prozo ali poezijo), ki ustreza naslednjim kriterijem:

 • Zapisan je v zborni slovenščini.
 • Ustreza zahtevam pifilologije, torej mora število črk v n-ti besedi sestavka biti enako n-ti decimalki v desetiškem zapisu števila pi. Za cifro 0 uporabite besedo z desetimi črkami.
 • Besedilo mora biti smiselno vsebinsko povezano.
 • Dodatne točke za izvirnost si avtor lahko pridobi z zapisom, ki sledi pravilom določenih literarnih zvrsti (npr. v primeru poezije upoštevajte rimo, strukturo v obliki kitic, akrostih, carmen figuratum ipd.).
 • Besedilo še ni sodelovalo na natečaju za piezijo leta 2014.
 • Besedilo je avtorsko delo fizične osebe.

Kako oddam prispevek?

Prispevek oddate po elektronski pošti pi.natecaj@famnit.upr.si v obliki wordove ali druge tekstovne datoteke (ne pdf). Obenem v sporočilu dopišite ime in priimek, naslov in kontakt (telefonska številka, elektronski naslov) avtorja prispevka.

Kako preverim pravilnost prispevka?

Pravilnost prispevka lahko preverite tukaj.

Rok za oddajo

Natečaj se je začel 14. februarja 2018, rok za oddajo prispevkov je 7. marec 2018 (elektronska oddaja do 23.59 tega dne).

Nagrade, izbor in objava

Izbrane bodo tri najboljše piezije, katerih avtorji bodo prejeli naslednje nagrade:

 • 1. nagrada: matematična stenska ura.
 • 2. nagrada: 4 vstopnice Gledališča Koper za ogled predstave Za blagor vseh ljudi, ki bo v sredo, 18. aprila, ob 20. uri v Gledališču Koper. Prevzem vstopnic bo možen po 15. marcu.
 • 3. nagrada: 2 vstopnici Gledališča Koper za ogled predstave Za blagor vseh ljudi, ki bo v sredo, 18. aprila, ob 20. uri v Gledališču Koper. Prevzem vstopnic bo možen po 15. marcu.

Vsi ostali sodelujoči prejmejo simbolično nagrado.

Prispevke bo ocenjevala 5-članska komisija, ki bo zastopala tako matematično kot literarno področje. Nagrajence bo izbrala na podlagi naslednjih kriterijev:

 • izvirnost – besedilna ali oblikovna izvirnost besedila;
 • dolžina – število predstavljenih cifer, njihova pravilnost;
 • vsebinska smiselnost besedila.

Komisija bo izbrala 3 nagrajence in 3 rezervne nagrajence. V rezultatih bodo objavljeni zgolj nagrajenci. Vsi prispeli prispevki bodo objavljeni na spletni strani natečaja. Komisija se lahko po presoji soglasno odloči tudi za podelitev dodatnih simboličnih nagrad.

Rezultati natečaja

Vsi nagrajenci bodo razglašeni na predavanju Famnitovih izletov v matematično vesolje 14. marca 2018, nato pa bodo v roku 5 delovnih dni objavljeni tudi na spletni strani natečaja in obveščeni po elektronski pošti, ki bo navedena ob oddaji prispevka.

Splošne določbe nagradnega natečaja

Udeleženec natečaja se zaveže, da je prispevek njegovo avtorsko delo in da pri njegovem nastanku niso bile kršene pravice drugih. Organizator natečaja si pridržuje pravico do izločitve vseh prijavljenih del, ki ne ustrezajo razpisu (vsebinsko ali tehnično neustrezna dela, neupoštevanje razpisnega roka, izražanje nestrpnosti, diskriminacije ali sovražnega govora). Prijavljeni prispevki in podatki bodo uporabljeni v promocijske in raziskovalne namene organizatorja natečaja, ne pa za komercialne namene. Udeleženec soglaša z objavo prispevka v publikacijah in na spletnih straneh organizatorja natečaja. V primeru nestrinjanja z objavo imena in priimka se bo prispevek objavil brez navedbe avtorja. Podatki udeleženca bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Nagrada ni prenosljiva.

Vir: FAMNIT

Tags:

admin

admin

Top