Ob svetovnem dnevu boja proti rasni diskriminaciji, ki ga obeležujemo 21. marca, se na Uradu RS za mladino pridružujemo teden dni trajajoči kampanji s ciljem nasprotovanja vsem oblikam rasizma in diskriminacije ter praznovanja raznolikosti, ki bogati evropske družbe. Evropski akcijski teden proti rasizmu 2018 poteka letos med 17. in 25. marcem pod […]

Svet Vlade RS za mladino je na svoji 2. seji, ki je potekala v četrtek, 15. marca, obravnaval izvedbeni načrt Nacionalnega programa za mladino za naslednji dve leti in imenoval Delovno skupino za kakovost v mladinskem delu. Želja vseh akterjev v Svetu je, da bi mlade čim bolj spodbudili k […]

Dijaška organizacija Slovenije organizira 10. Dijaško nacionalno konferenco, ki bo potekala med 6. in 8. aprilom 2018, v prostorih Študentskega Kampusa (Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana). Že podnaslov konference sporoča, da smo mladi v naših življenjih vedno bolj povezani s svetom. Vendar veliko mladih še ne pozna različnih možnosti povezovanja, […]

Predmet naročila: izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih obnovitvenih del v pritličnih prostorih kluba na naslovu Cankarjev drevored 50 v Izoli.                                                                […]

Top