Mladinski sektor v Sloveniji sledi poti brez predsodkov in strahu pred drugačnimi

Ob svetovnem dnevu boja proti rasni diskriminaciji, ki ga obeležujemo 21. marca, se na Uradu RS za mladino pridružujemo teden dni trajajoči kampanji s ciljem nasprotovanja vsem oblikam rasizma in diskriminacije ter praznovanja raznolikosti, ki bogati evropske družbe. Evropski akcijski teden proti rasizmu 2018 poteka letos med 17. in 25. marcem pod sloganom “Raznolikost – nikoli je ni dovolj!
Organizacija United, ki koordinira aktivnosti v tem tednu na evropski ravni, nas vabi k sodelovanju pri  kampanjiorganiziraju aktivnosti, ali uporabi družbenih omrežji, s skupnim namenom razširjanja sporočila o strpnosti in zavračanja vseh oblik diskriminacij, in kot poziv k  praznovanju kulturne raznolikosti Evrope. Tudi mednarodna mladinska kampanja proti sovražnemu govoru na spletu No Hate Speech Movement, v tednu od 17. do 25. marca opozarja na posledice rasizma in diskriminacije v spletnem okolju ter poziva k strpnosti in enakopravnosti.
Danes so težave povezane z rasno diskriminacijo še kako aktualne, saj prihaja do  številnih krivic tudi v širšem smislu, ko govorimo o ekonomskem in socialnem izključevanju, še posebej kar zadeva mlado populacijo. Zato na Uradu RS za mladino ob tem dnevu poudarjamo vsa prizadevanja Slovenije in Evrope, ki sledijo naprednim politikam in spodbujao vse vrste strpnosti do drugačnih. Samo v moderni družbi, v kateri se boj proti rasizmu udejanja na različnih področjih, od kulture do izobraževanja,  je lahko nadgradnja tega problema učinkovita, in vodi  v »izgradnjo sveta, kjer bosta vladala pravica in enakost in kjer ne obstajata ksenofobija in nestrpnost«, kot so se zavezali  ZN ob inavguraciji tega dneva že davnega leta 1966.
Mladinski sektor v Sloveniji se aktivno odziva na trende, ki jih določa uspešna integracijska politika, in tako bistveno pripomore k prenašanju omenjenih vrednot na mlade generacije.  EPEKA, Amnesty international, UNICEF, KUD Pozitiv, Društvo zaveznikov mehkega pristanka, Inštitut za afriške študije, Voluntariat, Zavod MISSS, BIT Črnomelj, MKC Maribor in mnoge druge nevladne organizacije udejanjajo politiko strpnosti do drugačnih in vključevanje mladih z manj priložnosti v svojih vsakodnevnih aktivnostih, s čemer ustvarjajo dodano vrednost, ki ne plemeniti le mlade generacije, ampak celotno slovensko družbo. Zato smo lahko – kar zadeva mlade – mirni, saj dobro vedo, da lahko vsak s svojo drugačnostjo doprinese k blaginji družbe. Prepričajte se na zabavi raznolikosti!

admin

admin

Top