Povabilo k oddaji ponudbe

Predmet naročila: izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih obnovitvenih del v pritličnih prostorih kluba na naslovu Cankarjev drevored 50 v Izoli.                                                                                                                                                                  Rok za oddajo ponudbe: 16.4.2018
Naročnik bo ocenjeval le popolne ponudbe, to so ponudbe, ki bodo pravočasne, sprejemljive in primerne. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba.

Velikost prostora: 75 m2

  • elektroinštalacije
  • krpanje lukenj
  • led luči z montažo
  • slikopleskarka dela
  • menjava sifona
  • keramika
  • polaganje keramike
  • popravilo vrat

Ponudbo pošljite na:                                                                                                        KIŠD Cankarjev drevored 50, 6310 Izola                                                                  klubizola@gmail.com

admin

admin

Top