Študentsko delo kot odskočna deska za gradnjo kariere

Študentsko delo je, ob dodatnem zaslužku, odlična priložnost, da spoznaš kako deluje trg dela, se naučiš, kako si delo poiskati in razviješ lastne potenciale. Predvsem pa je študentsko delo priložnost, da teoretično znanje nadgradiš s prakso, ki je pri iskanju zaposlitve velika prednost. Tudi delodajalci se strinjajo, da je delo med študijem dragocena izkušnja za prvo zaposlitev.

Študentsko delo kot odskočna deska za gradnjo kariere

Delovne izkušnje, pridobljene v študijskem obdobju, so pomembne.          Študentsko delo v času študija bistveno pripomore, da bo kasnejše iskanje prve zaposlitve lažje in hitrejše. Z opravljanjem študentskega dela prvič stopiš v stik s trgom dela, spoznaš se s celotnim procesom pridobitve zaposlitve – od uporabe orodij za iskanje zaposlitve, prijave na želeno delovno mesto, do razgovorov s kadroviki. Pozitiven vpliv delovnih izkušenj se kaže v poznavanju delovnih procesov, postopkov in standardov dela. Prav tako pridobiš izkušnje z vključevanjem v delovni tim in vpogled v organizacijsko klimo ter neformalna pravila organizacij. Izkušnje, ki so v karieri velika prednost in hkrati priložnost, da razviješ lastne potenciale. 70 odstotkov pritrjuje, da jim je študentsko delo pomagalo pri spoznavanju trga dela in podjetij, prav tako dve tretjini ocenjujeta, da jim je študentsko delo pomagalo pri spoznavanju lastnih potencialov in določanju poklicnih ciljev.

Teorija v praksi.                                                                                                      Študentsko delo je odlična priložnost, da pridobljena teoretična znanja nadgradiš s praktičnimi izkušnjami, spoznaš morebitne pomanjkljivosti svojega znanja, ga izpopolniš in pridobiš nova znanja ter si tako po študiju zagotoviš možnost izbire med privlačnejšimi, raznolikimi, inovativnimi in tudi bolje plačanimi delovnimi mesti.
Študentsko delo je v nekaterih primerih lahko nadomestek za strokovno prakso in znanja ter izkušnje, ki naj bi jih praksa posredovala. V ponudbi del lahko izbiraš med strokovnimi deli z izbranega področja študija ter tako nadgrajuješ proces izobraževanja, dobiš vpogled v aktivnosti, ki potekajo na posameznem strokovnem področju organizacije.

Delodajalci raje zaposlujejo mlade, ki so med študijem že delali.                Raziskave so pokazale, da delodajalci pri iskanju mladih sodelavcev za prvo zaposlitev dajejo prednost mladim, ki imajo poleg teoretičnega znanja tudi delovne izkušnje preko študentskega dela ali drugih oblik dela med študijem. Takšni mladi se namreč veliko bolj znajdejo na delovnem mestu, saj določena univerzalna znanja in veščine pridobijo že preko dela med študijem. Podobnega mnenja so tudi v organizacijah kot je OECD (Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj), kjer pravijo, da so diplomanti, ki med študijem delajo v življenju veliko bolj uspešni kot tisti, ki samo študirajo. Pravijo, da službo dobijo tisti, ki imajo delovne izkušnje in ne tisti z visokimi ocenami.

Pri pripravi teksta nam je na pomoč priskočil e-Študentski Servis.

Vir: ŠKIS

admin

admin

Top