Najpogostejša vprašanja in odgovori na temo študentskega dela

Pri odločitvi za študentsko delo se nam velikokrat porajajo različna vprašanja v zvezi z delom. e-Študentski servis je spodaj zbral najpogostejša vprašanja in pripravil uporabne odgovore in informacije.

Kakšna je minimalna urna postavka?

Minimalna urna postavka je 4,61 € bruto, kar pomeni 3,90 € neto. To pomeni, da je najnižje plačilo, ki ga prejmeš na račun, 3,90 € na uro, preostali znesek pa se ti odvede za pokojninsko dobo.

Kdaj moram dvigniti napotnico?

Napotnica je pravna podlaga za delo prek študentskega servisa, zato semora vedno dvigniti pred pričetkom dela. To je pomembno, ker bo v nasprotnem primeru to delo ‘na črno’, v primeru inšpekcijskega pregleda pa bosta kaznovana oba z delodajalcem. Denarne kazni za take prekrške so visoke.

Koliko lahko zaslužim?

Zaslužek prek študentskega servisa ni omejen navzgor. To pomeni, da lahko študent zasluži kolikor želi, le da bo pri višjem zaslužku moral plačati dohodnino.

Kdo lahko dela?

Osnovnošolci, ki so zaključili osnovno šolo in se bodo vpisali na srednjo šolo: lahko prvič delajo prek študentskega servisa, ko dopolnijo 15 let
Dijaki: Redni dijaki, ki imajo status dijaka v Sloveniji ali tujini in so dopolnili 15 let.
Redni in izredni študentje: Študentje, ki imajo status rednega ali izrednega študenta v Sloveniji ali v tujini
Udeleženci izobraževanja odraslih: izredni dijaki, ki so mlajši od 26 let,
se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja,
niso v delovnem razmerju,
niso prijavljeni pri Zavodu za zaposlovanje kot brezposelne osebe,
se ne izobražujejo v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.
Tujci: tujci, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov opravljajo študijske obveznosti v Sloveniji in tujci, ki študirajo v Sloveniji.

Na kaj moram biti pozoren pred pričetkom dela?

Študentom svetujemo, da se že pred začetkom dela z delodajalcem zelo natančno dogovorita o vseh pogojih dela:

  • urni postavki (plačilo za uvajanje, plačilo za delo, način obračunavanja
  • stimulativnega dela, rokovanju z denarjem, inventurni manko…),
  • trajanju dela,
  • zahtevah, dodatnih pogojih, internih pravilih v podjetju,
  • roku, v katerem lahko pričakuje plačilo.

Pred samim začetkom dela se na študentskem servisu lahko pozanimajo, ali potencialni delodajalec redno plačuje ali preverijo na www.neplacniki.info, ali je to podjetje na seznamu neplačnikov študentskega dela.

Dogovor pred začetkom dela je nujno potreben, da med samim delom ali po njegovem zaključku ne pride do nesoglasij in nesporazumov. Če kljub temu pride do nesoglasij, se lahko obrnejo na študentski servis, ki vstopi kot mediator med študentom in podjetjem.

Delo prek študentskega servisa ni delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi, zato tovrstne pogodbe študent ni dolžan podpisati.

Kje najdem delo?

Študentska dela so objavljena na straneh študentskih servisov, največja ponudba dela je na www.studentski-servis.com.

Velikokrat pa podjetja iščejo mlade, ki bi jim pomagali prek znancev, sorodnikov in prijateljev, tako da je vredno vprašati o delih tudi pri njih.

Pri pripravi teksta nam je na pomoč priskočil e-Študentski Servis.

Vir: ŠKIS

admin

admin

Top