Študentska delovna brigada

Letos že 20-tič!

Študentska delovna brigada (ŠDB) je s svojo 19. letno zgodovino največji prostovoljni projekt Študentske organizacije Univerze v Mariboru (ŠOUM). Leta 1999 je idejni vodja projekta Zoran Kačičnik prvič zbral ekipo študentov, ki so bili pripravljeni prostovoljno pomagati pomoči potrebnim. Od tistega časa se je razvila tradicija Študentske delovne brigade, ko vsako leto nudimo pomoč prebivalcem krajev, ki so jih prizadele naravne nesreče ali pa so demografsko ogroženi. V 19. letih smo odstranjevali posledice potresa, plazu, obnavljali smo turistične in tovorne poti, čistili in urejali jaške, krajevne vodnjake, vhode in notranjosti rudnikov, obnavljali smo krajevne znamenitosti, razgledne stolpe, pleskali ograje, mostove in mnogo drugega.

Namen Študentske delovne brigade je v prvi vrsti pomoč pomoči potrebnim, spodbujanje solidarnosti med študenti in seveda tudi druženje in sklepanje prijateljstev, ki trajajo še dolgo po zaključku študija. Poleg trdega dela tako združujejo še zabavo, spoznavanje Slovenije in njenih prelepih krajev, skritih lepot in raznolikih običajev.

Delovni dan

Delovni dan se prične z budnico ob rani sedmi uri zjutraj. Sledi ena ura časa za umivanje, zajtrkovanje in pripravo na delo. Na Študentski delovni brigadi so razdeljeni v skupine, ki delujejo na različnih deloviščih. Vsaka skupina ima svojega vodjo, ki je zadolžen za organizacijo in nemoten potek dela. Okoli osme ure je tako že vsaka skupina na svojem delovišču, ki traja vse do treh popoldan. Sledi kosilo in popoldanske aktivnosti, ki navadno vključujejo druženje z domačini, športne in družabne igre, ogledi krajevnih znamenitosti in spoznavanje kulturne dediščine okoliških krajev. Na deloviščih se dela vseh 9 dni, zadnji dan pa je namenjen pospravljanju tabora in pripravi odhoda domov. Vsako leto kampiramo v šotorih na prostem, izven urbanih naselij.

Eden od brigadirjev je vsak dan zadolžen za pomoč v kuhinji (pomoč pri pomivanju posode, pripravi malice, pomoč pri pripravi kosila in večerje, čiščenje tabora).

Vsi študentje, ki so se udeležili Študentske delovne brigade, lahko povedo, da se vsako leto z veseljem znova vračamo. Študentje, ki se udeležujejo tega projekta se zavedajo pomena prostovoljnega dela in medsebojnega nudenja pomoči. V desetdnevnem druženju se človek začne zavedati pomena timskega dela, odgovornosti do drugih in solidarnosti.

Dokumentarec o ŠDB

Pri RTV Slovenija so o projektu zapisali: “Za študente je to čas spoznavanja vrednot kot so prijateljstvo, spoštovanje, prostovoljstvo, delo v timu in čas, v katerem kot generacija pustijo svoj pečat z lastnim delom. Hkrati je brigada antiteza potrošniške družbe in egoizma.”

Film: Študentska delovna brigada

admin

admin

Top