UD Festival – 21.8.2018

V letošnjem avgustu bo ponovno zaživel festival Urbano Dejanje, ki že od leta 2015 uspešno povezuje raznolikost urbanih subkultur in glasbenih zvrsti.

Nastopili bodo: Edo Majka, Elvis Jackson, Gal Gjurni, Matter, Senidah, Valentino Kanzyani in drugi

Festival Urbano Dejanje je 5 dnevni poletni festival, ki ga organizira skupina mlajših ustvarjalcev, konceptualno pa bazira na razširjeni urbani kulturi mesta Ljubljane. V osnovi je to festival, ki nudi mladim ustvarjalcem iz urbanih okolij platformo preko katere lahko širši javnosti predstavijo svoje delo.

Na festivalu letno izvedejo med 15 do 20 koncertnih nastopov, med 15 in 20 kulturnih dogodkov, ter 5 sejmov in 5 klubskih zabav. Letno festival obišče več kot 8000 ljudi, v povprečni starosti med 22 in 24 let, približno 60% obiskovalcev pa je ženskega spola.

K1

Vir: Društvo Foton

Festival izhaja iz potrebe mladih po kreativnem izražanju v urbanem okolju. Ustvarjajo ga mladi, in predvsem njim je tudi namenjen, čeprav se med obiskovalci najdejo ljudje iz vseh starostnih obdobij in življenjskih poti. Uradni slogan festivala je temu primerno sledeč: “Povezovanje raznolikosti”. Festival v celoti ustvarja ekipa študentov, ki delujejo pod okriljem društva Foton, ki je društvo za razvoj kulture in trajnosti. Omenjena ekipa je zadolžena za vse organizacijske aspekte, med katere spadajo slednji elementi: Osnovni koncept, celostna organizacija, celostna grafična podoba, izvedba programskih in kulturnih aktivnosti, izvedba sejmov, promocija dogodka, tehnične dispozicije dogodka, izdelava in postavitev scenografskih elementov, izvajanje sponzorskih aktivnosti, pridobitev dovoljenj in drugo. Kulturne aktivnosti festivala Urbano Dejanje lahko v osnovi razdelimo na tri aspekte. Izvajajo se dnevne kulturne delavnice in sejme, večerne koncerte in pa nočne zabave, v vseh teh odsekih pa se udejstvujejo predvsem mladi lokalni ustvarjalci, ki so odrasli (oz. odraščajo) na ljubljanskem betonu.

Festival Urbano Dejanje ni dogodek, katerega namen bi bil finančni dobiček, pač pa je to primarno dogodek, katerega namen je raznoliko kulturno udejstvovanje v urbanem okolju mesta Ljubljane. Projekt, kulturne delavnice in sejme izvajajo mladi posamezniki, prav tako so pomemben del koncertnega programa glasbene skupine, ki se na sceno še vzpenjajo.

S1

Vir: Društvo Foton

Ljubljana je sodobno mesto, ki se poslužuje najnaprednejših trajnostnih konceptov, ki jih današnja tehnologija ponuja. Del tega trajnostnega koncepta poskuša biti tudi festival Urbano Dejanje. V letu 2017 smo v okviru festivala izvedli vrsto trajnostno naravnanih projektov in prijemov, med katere spadajo ločevanje odpadkov, preuporaba materialov pri scenografskih elementih, postavitev manjšesončne elektrarne na festivalskem območju, promocija javnega prevoza, izmenjava starih oblačil in drugo.

Festival Urbano Dejanje s svojo programsko vsebino kvalitetno prispeva h kakovosti življenja mladih in razvoja urbane kulture, in je eden izmed stebrov poletnega udejstvovanja mladih pri nas.

Vir: mlad.siurbanodejanje.si

Tags: , , ,

admin

admin

Top