Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v petek, 13.7.2018, objavilo razpis v višini 12,88 milijona evrov, namenjen raziskovalkam in raziskovalcem na začetku kariere.

Razpis omogoča sofinanciranje upravičenih stroškov izvedbe neodvisnih raziskav raziskovalnih organizacij, ki jih bodo izvedli v njih zaposleni raziskovalci. Ti s svojim raziskovanjem predstavljajo most med raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom, kar je namen javnega razpisa. Vzpostavljamo še tesnejšo povezavo med raziskovalnim in podjetniškim okoljem, kjer je povezovalni člen raziskovalec na začetku kariere, in sicer preko izvedbe neodvisnih raziskav v splošno korist gospodarstva, na prednostnih področjih in podpodročjih Strategije pametne specializacije. Cilj je dolgoročno spodbuditi prenos novo ustvarjenega znanja raziskovalcev tako v nadaljnje raziskave, kakor tudi v gospodarsko raziskovalno/razvojno/inovacijsko okolje. S tem bodo lahko gospodarski subjekti nadalje izvajali razvojno-raziskovalne aktivnosti na podlagi novih izkušenj in na ta način vplivali na povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Posebna pozornost je namenjena brezposelnim raziskovalcem in raziskovalcem, ki bodo za potrebe izvajanja raziskovalnega projekta prišli v Slovenijo s pridobljenimi referencami v tujini ter spodbujanju raziskovalno inovacijskega potenciala kohezijske regije Vzhodna Slovenija, v smeri krepitve razvojne specializacije za čim boljši izkoristek raziskovalnih potencialov, z dolgoročnim vplivom na večjo konkurenčnost regijskega in nacionalnega gospodarstva.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 12.876.300,00  EUR, od tega se za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija nameni največ do 3.261.996,00 EUR in za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija največ do 9.614.304,00 EUR skupne razpoložljive vrednosti javnega razpisa.

Do 21.9.2108 se lahko prijavite!

Razpis

 

Tags: , ,

admin

admin

Top