Ali vzeti s seboj na dopust Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja?

Zakaj in kako do Evropske kartice zdravstvenega zavarovanja.

Prihaja čas povečanega počitnikovanja v tujini, le tega največkrat načrtujemo, ne načrtujemo pa tudi bolezni in poškodbe, ki nas lahko doletijo tudi tam.

Kadar potujete na počitnice vam svetujemo, da si uredite evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Ta se uporablja v državah članicah EU in EGP ter Švici, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Makedoniji ter Srbiji. Z evropsko kartico se uveljavlja pravica do zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v tujini. Kartica je dokazilo, da ste zavarovani v državi EU.

Kartico naročite preko spletne strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenijepreko mobilnega telefona s SMS sporočilom ali prireferentu na območnih enotah oz. izpostavah ZZZS. Na Zavodu svetujejo, da si kartico naročite vsaj 4 delovne dni pred odhodom v tujino. Kadar potujete nenačrtovano in le te ni mogoče izdati pravočasno, si na območni izpostavi Zavoda pridobite certifikat, ki začasno nadomešča evropsko kartico.

OPOZORILO: Na spletu so se pojavile lažne strani, kjer vam za določen znesek ponujajo evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Teh strani ne uporabljajte, za kartico pa zaprosite neposredno Zavod za zdravstveno zavarovanje.

Evropska kartica je brezplačna in ste z njo upravičeni do nujne zdravniške pomoči pri zdravnikih ali zdravstvenih ustanovah, ki so del javne zdravstvene mreže, in sicer pod enakimi pogoji in za enake stroške (v nekaterih državah brezplačno) kot osebe, ki so v zadevni državi zavarovane. Slednje pomeni, da boste v lekarni zdravilo plačali po enaki stopnji kot zavarovanci v tej državi. Evropska kartica namreč pokriva le obvezno zdravstveno zavarovanje in ne dopolnilnega. Informacije o zdravstvenem sistemu države, ki jo želimo obiskati, lahko poiščemo na spletu – priporočena vstopna točka je portal Tvoja Evropa ali na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki je naša nacionalna kontaktna točka za čezmejno zdravstveno varstvo. Za uporabnike pametnih telefonov pa obstaja zelo priročna aplikacija za evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Potrebno pa je poudariti da evropska kartica ni nadomestilo za turistično zavarovanje, v primeru če bi npr. potrebovali prevoz domov.

Ker pa veliko od nas potuje v sosednjo Hrvaško, moramo poudariti da evropska kartica tam ne krije stroškov zdravstvenih storitev v turističnih ambulantah. Kljub predložitvi evropske kartice, moramo stroške opravljenih zdravstvenih storitev plačati sami. ZZZS povrne stroške plačanega računa le v višini pogodbene cene, ki jo prizna hrvaški zavod svojim pogodbenim izvajalcem zdravstvenih storitev. ZZZS opozarja, da je v večini primerov to povračilo bistveno nižje od dejanskih plačanih stroškov.

Kadar zdravstvene storitve uveljavljamo pri zasebnih zdravnikih ali zdravstvenih ustanovah, ki nimajo pogodbe s tujim nosilcem zavarovanja v državah za katere velja evropski pravni red oziroma meddržavni sporazum o socialnem zavarovanju, moramo prav tako stroške poravnati sami. Na ZZZS pa lahko kasneje predložimo vlogo za povračilo stroškov zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v tujini. Vlogi moramo priložiti originalne račune, medicinsko dokumentacijo in recepte za zdravila. Na podlagi predložene dokumentacije, se povrne stroške v višini, kot bi jih priznala tuja zavarovalnica.

Stroške nujnih zdravstvenih storitev, ki jih zavarovana oseba plača v državah, za katere ne velja evropski pravni red oziroma meddržavni sporazum o socialnem zavarovanju, bo ZZZS na podlagi zahtevka za povračilo in priloženih originalnih računov ter medicinske dokumentacije v upravičenih primerih povrnil stroške v višini povprečne cene teh storitev v Sloveniji.

Sedaj pa hitro naročit evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja …

Vir foto: ŠOUP

Tags: , ,

admin

admin

Top