VABILO Na podlagi 62. člena statuta društva Klub IŠD – Club SCI, upravni odbor sklicuje prvo redno skupščino, ki bo potekala v soboto, 30.03.2019, s pričetkom ob 18:00 v prostorih KIŠD, Cankarjev drevored 50, 6310 Izola. Dnevni red:                                                                                                 Otvoritev skupščine Ugotovitev sklepčnosti Predstavitev finančnega in programskega poročila za […]

Top