Prva redna skupščina KIŠD 2019

VABILO

Na podlagi 62. člena statuta društva Klub IŠD – Club SCI, upravni odbor sklicuje prvo redno skupščino, ki bo potekala v soboto, 30.03.2019, s pričetkom ob 18:00 v prostorih KIŠD, Cankarjev drevored 50, 6310 Izola.

Dnevni red:                                                                                                

  1. Otvoritev skupščine
  2. Ugotovitev sklepčnosti
  3. Predstavitev finančnega in programskega poročila za leto 2018
  4. Predstavitev finančnega in programskega načrta za leto 2019
  5. Razno 

Član KIŠD je lahko oseba, ki ima v šolskem letu 2018/2019 status študenta ter stalno prebivališče v Občini Izola.

Lep pozdrav,

Luka Pirker, predsednik

admin

admin

Top