Problematika svetovnega zdravstva je že nekaj let poglaviten problem, s katerim se srečuje WHO oz. svetovna zdravstvena organizacija. Kljub nenehnemu napredku v tehnologiji je na svetu še vedno prevelik delež prebivalstva, ki ne more priti niti do osnovnih zdravil. Z namenom opozarjanja na pereče zdravstvene probleme po svetu že od […]

Top