RAZPIS ZA SPREJEM IN PODALJŠANJE BIVANJA V ŠTUDENTSKIH DOMOVIH ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

Na spletni strani Študentskega doma Ljubljana (ŠDL) je objavljen Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih.

Vse, kar morate storiti je, da izpolnite obrazec na spletnem portalu eVŠ, kamor se lahko prijavite na dva načina. Prvi zahteva kvalificirano digitalno potrdilo, medtem ko drugi zahteva prijavo z uporabniškim imenom in geslom. Če kvalificiranega digitalnega potrdila še nimate, ga lahko brezplačno pridobite na upravni enoti.

Po prijavi brez kvalificiranega potrdila ne pozabite v ustreznem roku poslati obrazca prošnje in vseh obveznih prilog na pristojno pisarno študentskih domov posameznega visokošolskega središča.

PRIPOROČILO:  V primeru prijave z uporabniškim imenom in geslom priporočamo, da vse priloge pošljete priporočeno, še posebej, če pošiljate vlogo na zadnji dan razpisa. Vaša vloga bo v nasprotnem primeru neveljavna, saj se bo štela za prepozno oddano.

ROK ZA ODDAJO PROŠNJE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020 JE 16. AVGUST 2019.

Prošnjo za sprejem vložijo kandidati, ki v prejšnjem študijskem letu niso bivali v javnih ali zasebnih študentskih domovih ali pri zasebnikih s subvencijo, kandidati, ki so po lastni volji prekinili nastanitveno pogodbo, in tisti, ki v prejšnjem študijskem letu pridobljene pravice do subvencioniranega bivanja niso koristili. To prošnjo vložijo tudi tisti študenti, ki bodo v študijskem letu 2019/20 zamenjali tip nastanitve (javni študentski dom, dijaški dom, zasebni študentski dom, zasebniki), glede na bivanje v prejšnjem študijskem letu in študenti, ki bodo v študijskem letu 2019/20 vpisani v drug študijski program, kot so bili v študijskem letu 2018/19.

Prošnjo za podaljšanje bivanja vložijo kandidati, ki so v prejšnjem študijskem letu bivali v javnih ali zasebnih študentskih domovih ali pri zasebnikih s subvencijo in se niso izselili oziroma niso prekinili nastanitvene pogodbe. Študentje, nastanjeni v študentskih domovih ali pri zasebnikih s subvencijo ter tudi lastniki stanovanj, morajo svoj status podaljšati vsako leto. To prošnjo lahko oddajo tudi študenti, ki so v študijskem letu 2018/19 subvencionirano bivali v javnih ali zasebnih študentskih domovih, dijaških domovih ali pri zasebnikih s subvencijo in so v študijskem letu 2018/19 zaključili študijski program prve ali druge stopnje oziroma enoviti magistrski študijski program in se bodo vpisali na študijski program druge ali tretje stopnje (to pa velja tudi za tiste, ki bodo študijski program zaključili po roku za oddajo prošnje).

Odbor za socialo in zdravstvo Zveze ŠKIS

admin

admin

Top