ŠTIPENDIJE ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

Državna štipendija

Študenti, ki še niso prejemniki državne štipendije, lahko na pristojnem centru za socialno delo vlogo oddajo v mesecu septembru, ko imajo urejen ali podaljšan študentski status. Tako bodo do štipendije upravičeni s 1. oktobrom 2019.

NOVOST! Skladno z novimi spremembami avtomatičnega podaljševanja letnih pravic iz javnih sredstev,  ki so začele veljati letos in veljajo za že obstoječe štipendiste, vloge za podaljšanje štipendije ni potrebno več oddajati. Novo vlogo je potrebno oddati le v primeru, da je pri štipendistu prišlo do sprememb, ki vplivajo na pravico do prejemanja štipendije.

Državni štipendiji se lahko dodeli dodatek za bivanje v višini 81, 92 €, dodatek za uspeh, ki lahko znaša od 17 do 40 € ter dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami.

Zoisova štipendija

Zoisovi štipendisti morajo za podaljšanje štipendije vlogo vseeno oddati in sicer najkasneje do konca šolskega oziroma študijskega leta 2018/2019.

Študentje, ki vlogo za Zoisovo štipendijo vlagajo prvič, morajo to storiti do 7. oktobra 2019.

Vse potrebne informacije so dostopne na tej povezavi.

Zoisove štipendije ni mogoče kombinirati z državno štipendijo.

Druge štipendije

Zakon o štipendiranju določa, da se lahko dodelijo državne štipendije, Zoisove štipendije, štipendije za deficitarne poklice, štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu ter štipendije Ad futura.

Študent je upravičen le do ene štipendije, razen v primerih:

–           kadrovske štipendije, ki se lahko dodeli istočasno z vsemi štipendijami, razen s štipendijo za deficitarne poklice,

–           štipendije za deficitarne poklice, ki se lahko dodeli istočasno z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko štipendijo,

–           štipendije Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja, ki se lahko dodelita sočasno z vsemi štipendijami.

Več si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Za dodatne informacije in pomoč pa se lahko obrnete na Odbor za socialo in zdravstvo Zveze ŠKIS (sociala@skis-zveza.si) ali Študentsko organizacijo Slovenije.

Odbor za socialo in zdravstvo Zveze ŠKIS

admin

admin

Top