VABILO Na podlagi 62. člena statuta društva Klub IŠD – Club SCI sklicujem drugo redno skupščino, ki bo potekala v nedeljo, 17. 11. 2019, s pričetkom ob 16.00 v prostorih KIŠD, Cankarjev drevored 50, 6310 Izola. Dnevni red:                                                                                              Otvoritev skupščine Ugotovitev sklepčnosti Potrditev dnevnega reda in izvolitev delovnega […]

Top