DRUGA REDNA SKUPŠČINA KIŠD 2019

VABILO

Na podlagi 62. člena statuta društva Klub IŠD – Club SCI sklicujem drugo redno skupščino, ki bo potekala v nedeljo, 17. 11. 2019, s pričetkom ob 16.00 v prostorih KIŠD, Cankarjev drevored 50, 6310 Izola.

Dnevni red:                                                                                             

 1. Otvoritev skupščine
 2. Ugotovitev sklepčnosti
 3. Potrditev dnevnega reda in izvolitev delovnega predsedstva
 4. Predstavitev statuta Kluba IŠD
 5. Predstavitev pravilnika o varstvu osebnih podatkov Kluba IŠD
 6. Predstavitev volilnega pravilnika Kluba IŠD
 7. Volitve v organe društva:

– Mesto Predsednika

– 1 mesto v Upravnem odboru

 1. Volitve svetnika v Svet Zveze ŠKIS
 2. Volitve svetnika v Svet ŠOLS
 3. Razno 

Član KIŠD je lahko oseba, ki ima v šolskem letu 2019/2020 status študenta ter stalno prebivališče na območju upravne enote Izola.

Lep pozdrav,

Luka Pirker,

predsednik Kluba IŠD

Navodila za vlogo kandidature

Kandidaturo za predsednika, člana upravnega odbora, svetnika v Svetu Zveze ŠKIS in svetnika v Svetu ŠOLS lahko odda oseba s statusom člana Kluba IŠD. Član Kluba IŠD je lahko oseba, ki ima v šolskem letu 2019/2020 status študenta ter stalno prebivališče na območju upravne enote Izola.

Kandidatura za člana organov Kluba IŠD mora vsebovati:

 1. ime in priimek kandidata,
 2. datum in kraj rojstva,
 3. naslov stalnega prebivališča,
 4. telefonska številka,
 5. elektronski naslov,
 6. letnik in smer študija,
 7. podpisano  izjavo  kandidata,  da  ni  član  izvršnega  organa  politične  stranke  ali njenega podmladka,
 8. predstavitev in program kandidata,
 9. lastnoročni podpis,
 10. potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu.

Obrazec za kandidaturo se nahaja na spletni strani kluba, OBRAZEC ZA KANDIDATURO, lahko pa ga prevzamete tudi na sedežu Kluba IŠD v času uradnih ur.

Kandidaturo je potrebno poslati po priporočeni pošti na naslov Klub izolskih študentov in dijakov,  Cankarjev  drevored  50,  6310  Izola s pripisom “Kandidatura za organe kluba” najkasneje do srede, 30. 10. 2019.

_______________________________________________________________________________________

Kandidatura za svetnika v Svetu Zveze ŠKIS mora vsebovati:

 1. ime in priimek kandidata,
 2. datum in kraj rojstva,
 3. naslov stalnega prebivališča,
 4. telefonska številka,
 5. elektronski naslov,
 6. letnik in smer študija,
 7. podpisano  izjavo  kandidata,  da  ni  član  izvršnega  organa  politične  stranke  ali njenega podmladka,
 8. vizija delovanja področja Zveze ŠKIS, za katerega se kandidat poteguje,
 9. lastnoročni podpis,
 10. potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu,
 11. življenjepis.

Kandidaturo je potrebno poslati po priporočeni pošti na naslov Klub izolskih študentov in dijakov,  Cankarjev  drevored  50,  6310  Izola s pripisom “Kandidatura za svetnika Sveta Zveze ŠKIS” najkasneje do srede, 30. 10. 2019.

Kandidaturo se odda na obrazcu za svetnika Sveta Zveze ŠKIS, ki se ga lahko dobi na spletni strani kluba ali spletni strani Zveze ŠKIS.

Kandidatura za svetnika v Svetu ŠOLS mora vsebovati:

 1. ime in priimek kandidata,
 2. datum in kraj rojstva,
 3. naslov stalnega prebivališča,
 4. telefonska številka,
 5. elektronski naslov,
 6. letnik in smer študija,
 7. podpisano  izjavo  kandidata,  da  ni  član  izvršnega  organa  politične  stranke  ali njenega podmladka,
 8. lastnoročni podpis,
 9. potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu,
 10. življenjepis.

Kandidaturo je potrebno poslati po priporočeni pošti na naslov Klub izolskih študentov in dijakov,  Cankarjev  drevored  50,  6310  Izola s pripisom “Kandidatura za svetnika Sveta ŠOLS” najkasneje do srede, 30. 10. 2019.

Kandidaturo se odda na obrazcu za svetnika Sveta ŠOLS, ki se ga lahko dobi na spletni strani kluba ali spletni strani Zveze ŠKIS.

Ekipa Kluba IŠD vam je na voljo za kakršna koli vprašanja glede kandidature preko elektronskega naslova klubizola@gmail.com ali preko telefonske številke 068 633 969.

Luka Pirker,

predsednik Kluba IŠD

admin

admin

Top