PRVA IZREDNA SKUPŠČINA KIŠD 2020

VABILO

Na podlagi 75. člena statuta društva Klub IŠD – Club SCI sklicujemo prvo izredno skupščino, ki bo potekala v nedeljo, 12. 1. 2020, s pričetkom ob 16.00 v prostorih KIŠD, Cankarjev drevored 50, 6310 Izola.

Dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine
 2. Ugotovitev sklepčnosti
 3. Potrditev dnevnega reda in izvolitev delovnega predsedstva
 4. Volitve v organe društva:
 • Mesto Predsednika
 • 1 mesto v Upravnem odboru
 1. Volitve svetnika v Svet Zveze ŠKIS
 2. Volitve svetnika v Svet ŠOLS
 3. Predstavitev sprememb v statutu Kluba IŠD
 4. Predstavitev sprememb v pravilniku o varstvu osebnih podatkov Kluba IŠD
 5. Predstavitev sprememb v volilnem pravilniku Kluba IŠD
 6. Predstavitev sprememb v pravilniku o finančnem delovanju Kluba IŠD
 7. Razno

Član KIŠD je lahko oseba, ki ima v šolskem letu 2019/2020 status študenta ter stalno prebivališče na območju upravne enote Izola.


Lep pozdrav,
Upravni odbor Kluba IŠD

Navodila za oddajo kandidature lahko najdete na povezavi.

Obrazec za kandidaturo v organe KIŠD najdete na povezavi.

Obrazec za kandidaturo za Svetnika Zveze ŠKIS in Svetnika Sveta ŠOLS.

Sklic skupščine lahko najdete na povezavi.

admin

admin

Top