Kaos ali matura 2020

Zaradi epidemije koronavirusa se je večini od nas življenje čez noč obrnilo na glavo. Karantena, omejitve gibanja in seveda tudi zaprtje vzgojno-izobraževalnih zavodov. Situacija je vse prej kot rožnata, ne smemo pa pozabiti, da se s takšno ali podobno situacijo ni soočil še nihče, niti pristojni na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Zakaj bo letos matura?

Podanih je bilo veliko predlogov, tako s strani dijakov kot tudi s strani profesorjev na srednjih šolah, med drugim tudi ukinitev letošnje mature. Ministrstvo je ta predlog zavrnilo, razlog pa se skriva v 19. členu Zakona o maturi, ki pravi, da se pri splošni maturi »ocenjuje znanje v obsegu in na način kot ju opredeljujejo Maturitetni izpitni katalog za splošno maturo in predmetni izpitni katalogi za splošno maturo, ki jih določi Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na predlog Državne komisije za splošno maturo dve leti pred izvedbo splošne mature oziroma do začetka pouka v tretjem letniku. Predmetni izpitni katalogi morajo biti usklajeni z učnimi načrti.« (Zakon o maturi, 2003, čl. 19)

Kdo lahko opravlja maturo?

Matura torej bo, o tem ni več dvoma. Opravljajo jo lahko dijaki, ki so uspešno končali četrti letnik gimnazije, manj znano pa je, da lahko maturo opravljajo tudi tisti, ki tega pogoja ne izpolnjujejo, če bodo v letu, v katerem bodo opravljali maturo, dopolnili najmanj 21 let. Ti kandidati se prijavijo na Državni izpitni center, ki jih razporedi na srednje šole.

Kako popravim ali izboljšam oceno?

Kandidat je opravil maturo, če je pri vseh predmetih dosegel pozitivno oceno. Če je kandidat opravil najmanj tri predmete pri splošni maturi oz. najmanj dva predmeta pri poklicni maturi, lahko negativno ocenjene predmete ponovno opravlja še dve leti po opravljanju mature. Če želi kandidat izboljšati pozitivno oceno, pa ima prav tako še dve leti po opravljeni maturi pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpitov iz posameznih predmetov, za splošni uspeh pri maturi pa se upošteva boljša ocena.

»Mislil sem, da mi je šlo bolje …«

Na oceno pa se lahko kandidati tudi pritožijo. V treh dneh po objavi rezultatov lahko zahtevajo, da jim Državni izpitni center omogoči vpogled v izpitno dokumentacijo in način izračuna ocene. Kandidati lahko najkasneje naslednji dan po vpogledu vložijo pisni ugovor, priložiti pa morajo tudi dokazilo o plačanem pavšalnem znesku za stroške ugovora, ki pa se jim v primeru upravičenega ugovora vrnejo.

Čeprav so pogoji letos bistveno drugačni kot kdajkoli prej, pa se dijaki zavedajte, da situacija s koronavirusom ni prizadela samo vas. Na udaru smo tudi študentje (tako zaradi drugačnega sistema dela na fakultetah, kot tudi zaradi upada študentskega dela) ter učenci v osnovnih šolah in predšolski otroci, pri katerih sta bila proces socializacije in rutina, ki jim daje občutek varnosti, grobo prekinjena.

Tukaj pa najdete tudi razpored pomembnih datumov za splošno in poklicno maturo.

Vsem, ki boste letos opravljali maturo, želim, da bi jo opravili kar se da uspešno. In zapomnite si:

Odbor za dijake Zveze ŠKIS

admin

admin

Top