Prva redna skupščina 2020

Na podlagi 62. člena statuta društva Klub IŠD – Club SCI, sklicujem prvo redno skupščino, ki bo potekala v nedeljo, 25. 10. 2020, s pričetkom ob 16.00 v prostorih KIŠD, Cankarjev drevored 50, 6310 Izola.
Dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine
 2. Ugotovitev sklepčnosti
 3. Potrditev dnevnega reda in izvolitev delovnega predsedstva
 4. Volitve v organe društva:
  • mesto predsednika
  • 3 mesta v upravnem odboru – (blagajnik, tajnik, podpredsednik)
  • 3 mesta v nadzornem odboru
  • 3 mesta v častnem razsodišču
 5. Volitve svetnika v Svet Zveze ŠKIS
 6. Volitve svetnika v Svet ŠOLS
 7. Predstavitev finančnega poročila za leto 2019
 8. Predstavitev finančnega načrta za leto 2020
 9. Sprejetje pravilnika o nabavi
 10. Razno

Član KIŠD je lahko oseba, ki ima v šolskem letu 2020/2021 status študenta ter stalno prebivališče na območju upravne enote Izola. Tisti, ki se do skupščine ne bodo včlanili, lahko na dan 1. redne skupščine v letu 2020, s seboj prinesejo potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto ter na ta način postanejo redni člani kluba. Prav tako naj prisotni ne pozabijo na masko in upoštevajo ukrepe zoper širjenju COVID-19. V primeru spremembe ukrepov, bomo skupščino preselili na aplikacijo ZOOM, o čemer boste obveščeni.

Lep pozdrav,
Bojan Jelić
predsednik KIŠD

Sklic skupščine najdete na povezavi.
Obrazec za kandidaturo v organe KIŠD najdete na
povezavi.
Navodila za izpolnitev kandidature najdete na
povezavi.
Obrazca za kandidaturo svetnika
sveta ŠOLS in zveze ŠKIS.

admin

admin

Top