Novo vodstvo Zveze ŠKIS

V soboto, 17. 10. 2020, so predstavniki študentskih klubov Slovenije izvolili novo vodstvo Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS. Na mesto predsednika Zveze ŠKIS je bil izvoljen Mark Perko, na mesto predsednice Sveta ŠOLS pa Marike Grubar.

V soboto sta na daljavo potekali seji Sveta Zveze študentskih klubov Slovenije (Zveze ŠKIS) in Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti (ŠOLS) na katerih so predstavniki študentskih klubov volili svoje predstavnike. Nekdanje vodstvo je predstavilo delovanje v preteklem mandatu, kandidati pa so predstavili svoje vizije ter načrte in cilje, ki jih želijo doseči v času svojega opravljanja funkcije.

Z mesta predsednika se je poslovil Miha Zupančič, nadomestila pa sta ga Mark Perko (predsednik Zveze ŠKIS) in Marike Grubar (predsednica Sveta ŠOLS). Mark, študent magistrskega študija na Fakulteti za farmacijo, se je s študentskim organiziranjem srečal že v času srednješolskih let, ko je deloval na lokalnem študentskem klubu, vrsto let pa vestno opravlja funkcije tudi na Zvezi ŠKIS. Marike, študentka doktorskega študija na Filozofski fakulteti, pa je svoje izkušnje nabirala že v svetu fakultete ter na ŠOU v Ljubljani, v preteklem letu pa je opravljala delo sekretarke na Zvezi ŠKIS.

Mark in Marike sta z ramo ob rami v nov mandat zakorakala z novo ekipo, tako Glavni odbor Zveze ŠKIS, poleg njiju, sestavljajo: Alen Kočar (podpredsednik Zveze ŠKIS in predsednik Varnostnega sveta Zveze ŠKIS), Valentina Vegelj Strašek (blagajničarka Zveze ŠKIS), Mark Pralica (administrator Zveze ŠKIS), Maša Androjna (predsednica Upravnega odbora operativnega dela Zveze ŠKIS), Nejc Herženjak (vodja Odbora za izobraževanje Zveze ŠKIS), Eva Molek (vodja Mednarodnega odbora Zveze ŠKIS), Nikolaja Bukovšek (vodja Odbora za Socialo in zdravstvo Zveze ŠKIS) in Mia Hočevar (vodja Odbora za šolstvo Zveze ŠKIS).

Poleg Glavnega odbora pa je novo sestavo doživel tudi Varnostni svet Zveze ŠKIS, ki ga, poleg zgoraj omenjenega predsednika Alena, sestavljajo: Mark Dolenšek (vodja Osrednje regije), Lucija Sevšek (vodja 02 regije), Jaka Breznik (vodja 03 regije), Luka Krek (vodja Gorenjske regije), Aljaž Drenovec (vodja Dolenjske regije) in Leni Stevanovič (vodja Primorske regije).

Potekale pa so tudi volitve za Nadzorno komisijo, v katero sta bila ponovno izvoljena Lovro Sukič in Blaž Murko.

Novoizvoljena ekipa se zaveda, da so študentski klubi ključni kamenček v mozaiku za delovanje Zveze, zato si bo v prihodnjem mandatu prizadevala, da se bo sodelovanje med Zvezo in študentskimi klubi še okrepilo. Delovala bo v korist klubom in jim nudila pomoč v trenutkih, ko jo bodo potrebovali. Predvsem pa bo skrbela za odprt odnos in komunikacijo s študentskimi klubi, saj želi doseči Zvezo, ki ne bo krovna organizacija klubov le na papirju, temveč bo tudi v praksi ohranjala status mame vseh študentskih klubov.

admin

admin

Top