Preventivni programi Mladinskega združenja Brez izgovora Obala

Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija in njene lokalne enote, med katere spada tudi Mladinsko združenje Brez izgovora Obala, že od leta 2006 izvajajo različne delavnice za učence osnovnih in dijake srednjih šol. Skupaj s številnimi partnerskimi organizacijami skrbimo za promocijo zdravega življenjskega sloga in odgovornega odnosa do okolja, spodbujamo h kvalitetnemu preživljanju prostega časa ter stremimo k opolnomočenju mladih za lažji prehod v svet odraslosti. Šolam ponujamo širok spekter delavnic, ki preko neformalnega izobraževanja mladostnike opremijo z znanji in veščinami, ki bodo pomagale pri njihovi rasti v zdravega, odgovornega in aktivnega državljana. Izvajalci, dobro usposobljeni mladi, mladinski voditelji in mladinski delavci, se redno izobražujejo na področjih svojega dela, tako da lahko mladim ponudijo interaktivne delavnice in odgovorijo na vsa njihova vprašanja z različnih področij, ki jih delavnice pokrivajo.

Delavnice so namenjene vsem slovenskim osnovnim in srednjim šolam z namenom uvedbe dodatnih izobraževalnih vsebin za učence. Vse delavnice so za šole brezplačne, saj stremimo k maksimalni pokritosti potreb slovenskih šol s strani javnih sredstev. Delavnice se razlikujejo glede na vsebino in trajanje, vse pa temeljijo na znanstveno preverjenih podatkih in metodah za neformalno izobraževanje mladih.

V primeru, da bi želeli izvesti posamezne delavnice ali sklop delavnic na vaši šoli, nas prosim kontaktirajte na delavnice@noexcuse.si.

DELAVNICE ZA OSNOVNE ŠOLE:

1. O2 ZA VSAKEGA

Projekt O2 za vsakega je mladinsko voden in mladinsko izvajan projekt, ki ozavešča mlade osnovnošolce o negativnih učinkih aktivnega in pasivnega kajenja ter o nemoralnih marketinških prijemih tobačne industrije. Cilj projekta je ozavesti kar največ mladih o tej tematiki in jim tako predati znanje o eni najbolj škodljivih legaliziranih snovi na svetu.

Delavnico uspešno izvajamo že 12 let, razvita pa je bila s strani študentov medicine kot odgovor na veliko število kadilcev in neozaveščenih mladih, med katerimi še danes kroži kar nekaj mitov o kajenju.

2. SPLETNE FACE 

Program Spletne face spodbuja pametno in uravnoteženo rabo spleta med mladostniki. Preko delavnice mladostnike ozaveščamo o možnih pasteh sodobne tehnologije, s poudarkom na novo nastalih oblikah zasvojenosti in motnjah, povezanih z uporabo sodobnih tehnologij. Osnovnošolce tako poskušamo opozoriti na znake, po katerih lahko posamezno motnjo oziroma obliko nekemičnih zasvojenosti prepoznamo, ter na vrsto negativnih posledic, ki jih takšna oblika zasvojenosti lahko potegne za sabo.

3. ALKOHOL = SPREMEMBA ŽIVLJENJA

Namen delavnice je zamakniti začetek pitja alkohola med mladimi. Učenci se na delavnici seznanijo s pojmom zdravja in zdravega življenjskega sloga ter njegove povezave z alkoholom. Spoznajo se s sistemom meric in osnovnimi informacijami o alkoholu (da je to droga, za katero ne obstaja varne meje pitja). Učenci se seznanijo z nameni in delovanjem alkoholne industrije s poudarkom na oglaševanju alkohola, razumejo, kako alkoholna industrija zavaja svoje potrošnike, in si o tem ustvarijo mnenje.

4. HVALA

Program Hvala je namenjen zmanjševanju medvrstniškega nasilja in vzpostavljanju varnejšega in prijetnejšega okolja v šolskem prostoru. Preko različnih aktivnosti skuša program vrstniško nasilje denormalizirati ter učence opremiti s spretnostmi, s pomočjo katerih se bodo zmogli postaviti zase in se nasilju zoperstaviti.

5. MARTIN KRPAN

Program Martin Krpan se osredotoča na razvijanje socialnih spretnosti mladostnikov, poleg tega pa se dotika tudi preventive zasvojenosti na področju alkohola in tobaka. Preko interaktivnih delavnic mlade opremimo s potrebnimi veščinami, s pomočjo katerih se bodo znali soočati z različnimi življenjskimi preizkušnjami, se upreti kajenju in pitju alkohola ter nasploh sprejemati zdrave odločitve.

6. #superJAZ

Program #superJAZ je osnovan na preventivnem programu »Happy Being Me«, ki je bil leta 2007 razvit v Avstraliji za mlade med 11 in 14 letom starosti z dokazanimi pozitivnimi učinki za udeležence na področju izboljšanja samopodobe in preprečevanja razvoja motenj hranjenja. Namen programa, ki dokazano zagotavlja pozitivne učinke, je izboljšanje telesne samopodobe in posledično preprečevanje motenj hranjenja pri mladostnicah in mladostnikih.

7. VRTOGLAVE STAVE

Delavnica Vrtoglave stave se osredotoči na vse večjo pojavnost igranja na srečo med mladostniki, vključno z osnovnošolci, kjer prednjačijo športne stave. V okviru enkratne intervencije udeležencem predstavimo glavne mite športnih stav in jih ovržemo, hkrati pa razložimo o pomenu ne-igranja na srečo kasneje v življenju in o pasteh, ki jih igranje prinaša.

DELAVNICE ZA SREDNJE ŠOLE:

1. POVEŽIMO PIKE

Delavnica »povežimo pike« je odgovor na povečano naklonjenost konoplji in posledičen porast uporabe v rekreativne namene med mladoletniki v Sloveniji. Z namenom preprečevanja uporabe izdelka, smo sestavili delavnico, katere cilji so predstavitev različne vrste uporabe konoplje (industrijske, medicinske in psihoaktivne), njenih učinkov in posledic ter razbijanje mitov in polresnic povezanih z uporabo substance.

2. LEPA VIDA

Program na področju preprečevanja motenj hranjenja in izboljšanja telesne samoposobe, ki je namenjen dijakinjam, temelji na programu »The Body Project«, ki so ga leta 2001 razvili in ovrednotili v Ameriki (na univerzah Stanford in Teksas Austin ter na raziskovalnem inštitutu Oregon) na osnovi 16 let raziskovanja faktorjev tveganja za razvoj motenj hranjenja. Najbolj zanesljiva študija je pokazala, da je intervencija preprečila 60% primerov motenj hranjenja v primerjavi s kontrolno skupino v roku 3 let po končanih delavnicah, kar je bistveno boljše kot številni alternativni pristopi.

3. MLADI IN HAZARD 

Z namenom, da preprečimo problematično igranje na srečo, učence ozaveščamo o delovanju igralnic (in iger na srečo), kako prepoznati dejavnike tveganja in znake problematičnega igranja na srečo ter kako se izogniti tveganim odločitvam. Program je povzet po učinkovitem mednarodnem programu “Stacked Deck” (dodati link), ki dokazano preprečuje problematično igranje na srečo.

Preventivne programe, izvedene s strani Mladinskega združenja Brez izgovora Obala, v območju občine Koper sofinancira Mestna občina Koper.

admin

admin

Top