Zdravje mladostnikov v Evropi

Mednarodna raziskava Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) ali Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju se izvaja že od leta 1982. Poteka v sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo v zdaj že 50 državah po svetu. Gre za pomemben vir za razumevanje zdravja mladostnikov, z zdravjem povezanih vedenj in socialnega konteksta ter spremljanje trendov in sprememb na tem področju. Ugotovitve raziskave uporablja SZO in številni drugi za informiranje politike in prakse v evropskih državah in širše za izboljšanje zdravja in življenja milijonov mladostnikov.

V Sloveniji se raziskava izvaja že od leta 2002 in prinaša analizo stanja na področju zdravstvenih izidov, družine, šole, prijateljev, duševnega zdravja, življenjskega sloga, tveganih vedenj in uporabe interneta in digitalnih tehnologij ter tudi ugodne in neugodne trende pri slovenskih mladostnikih.

Rezultati

TELESNA TEŽA IN SAMOPODOBA

Prekomerna teža in debelost prizadeneta enega od petih mladostnikov, višji nivo je med fanti in mlajšimi mladostniki. Starejši mladostniki imajo večjo verjetnost, da imajo zdravo telesno težo, manj pa imajo pozitivno telesno podobo. Vsak četrti mladostnik in še več deklet meni, da imajo prekomerno telesno težo. Pri mladih iz revnejših družin je večja verjetnost za prekomerno telesno težo in slabšo samopodobo.

UPORABA SPLETA

Dekleta imajo večje tveganje za problematično uporabo družbenih omrežij. Intenzivna uporaba spleta se s starostjo povečuje. 7% mladostnikov prekomerno uporablja družbena omrežja (predvsem starejša dekleta). Eden od sedmih mladostnikov raje uporablja spletno komunikacijo za pogovor o osebnih težavah (pogosteje fantje).

UPORABA ALKOHOLA, TOBAKA IN KONOPLJE

Pitje alkohola in kajenje upadata, a število uporabnikov med 15-letniki ostaja visoko. 59% 15-letnikov je že poskusilo alkohol, 28% jih je kadilo tobak in 13% je uporabljalo konopljo. Največje povečanje pitja alkohola in kajenja je med 13. in 15. letom starosti pri fantih.

NASILJE

Fantje so pogosteje storilci fizičnega in spletnega, dekleta pa žrtve spletnega nasilja. Kljub upadanju stopnje nasilja od 2014 je delež mladostnikov, ki so žrtve nasilja, ostal enak. Mlajši mladostniki so še posebej ranljivi in bolj verjetno je, da so žrtve nasilja. Med socialnimi neenakostmi in nasilnim vedenjem ni jasne povezave.

Stanje v Sloveniji

Kaj je pozitivno:

  • Slovenski mladostniki se uvrščajo visoko pri samooceni zdravja in zadovoljstvu z življenjem.

  • Od leta 2014 je v polovici držav upadel delež mladostnikov, ki sebe zaznavajo kot debele, še posebej dekleta v Luksemburgu (- 14 %) ter v Bolgariji in Sloveniji (- 12 %).

  • Zadovoljstvo s šolo se zmanjšuje s starostjo tako pri fantih kot dekletih v skoraj vseh državah, na Madžarskem in v Sloveniji pa je zadovoljstvo s šolo do 15. leta naraslo.

  • Slovenija se po stopnji telesne aktivnosti med 11- in 13-letniki uvršča na 5. mesto po pogostosti med državami, stopnja aktivnosti pa se je povišala med fanti in dekleti.

Kaj je negativno:

  • Šolski pritisk se s starostjo povečuje. V večini držav so dekleta pri 15 letih poročala o občutno višji stopnji pritiska od fantov, z največjo razliko v Sloveniji (28 %).

  • Skoraj vsak peti 15- in 17-letnik poroča, da je v zadnjem letu resno razmišljal o tem, da bi poskušal narediti samomor.

  • Glede pitja alkoholnih pijač in uporabe konoplje se slovenski mladostniki nahajajo v prvi tretjini držav po pogostosti.

  • Slovenskim mladostniki se nahajajo v prvi tretjini držav tudi pri nasilju – trpinčenju v živo in preko spleta ter pretepanju. Vsak četrti (24,1 %) mladostnik je žrtev nasilja.

Kaj narediti?

Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija in njene lokalne enote že od leta 2006 izvaja različne preventivne programe za učence osnovnih in dijake srednjih šol po vsej Sloveniji, tudi v Mestni občini Koper s pomočjo Mladinskega združenja Brez izgovora Obala. Skupaj s številnimi partnerskimi organizacijami skrbijo za promocijo zdravega življenjskega sloga in odgovornega odnosa do okolja, spodbujajo h kvalitetnemu preživljanju prostega časa ter stremijo k opolnomočenju mladih za lažji prehod v svet odraslosti. Šolam ponujajo širok spekter delavnic, ki preko neformalnega izobraževanja mladostnike opremijo z znanji in veščinami, ki bodo pomagale pri njihovi rasti v zdravega, odgovornega in aktivnega državljana. Izvajalci, dobro usposobljeni mladi, mladinski voditelji in mladinski delavci, se redno izobražujejo na področjih svojega dela, tako da lahko mladim ponudijo interaktivne delavnice in odgovorijo na vsa njihova vprašanja z različnih področij, ki jih delavnice pokrivajo.

Delavnice so namenjene slovenskim osnovnim in srednjim šolam z namenom uvedbe dodatnih izobraževalnih vsebin za učence. Vse delavnice so za šole brezplačne, saj stremimo k maksimalni pokritosti potreb slovenskih šol s strani javnih sredstev. Delavnice se razlikujejo glede na vsebino in trajanje, vse pa temeljijo na znanstveno preverjenih podatkih in metodah za neformalno izobraževanje mladih.

V primeru, da bi želeli izvesti kakšnega od preventivnih programov, povezanega z zgornjimi tematikami, tudi na vaši šoli, pišite na delavnice@noexcuse.si.

Preventivne programe, izvedene s strani Mladinskega združenja Brez izgovora Obala, v območju občine Koper sofinancira Mestna občina Koper.

Viri:

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332091/9789289055000-eng.pdf

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/442959/Spotlight-on-adolescent-health-and-well-being-HBSC-survey-summary-eng.pdf?ua=1

https://www.nijz.si/sl/porocilo-svetovne-zdravstvene-organizacije-kaze-da-se-je-v-sloveniji-v-zadnjih-letih-med-mladostniki

admin

admin

Top