Vabilo na 1. redno skupščino v letu 2021

Na podlagi 62. člena statuta društva Klub IŠD – Club SCI, sklicujem prvo redno skupščino, ki bo potekala v nedeljo, 5. 12. 2021, s pričetkom ob 16.00 v prostorih KIŠD, Cankarjev drevored 50, 6310 Izola.

Dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine
 2. Ugotovitev sklepčnosti
 3. Potrditev dnevnega reda in izvolitev delovnega predsedstva
 4. Volitve svetnika v Svet Zveze ŠKIS
 5. Volitve svetnika v Svet ŠOLS
 6. Predstavitev finančnega poročila za leto 2020
 7. Predstavitev finančnega načrta za leto 2021
 8. Sprejetje pravilnika o nabavi
 9. Razno

Član KIŠD je lahko oseba, ki ima v šolskem letu 2021/2022 status študenta ter stalno prebivališče na območju upravne enote Izola.

Tisti, ki se do skupščine ne bodo včlanili, lahko na dan 1. redne skupščine v letu 2021, s seboj prinesejo potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto ter na ta način postanejo redni člani kluba. Prav tako naj prisotni ne pozabijo na zaščitno masko in upoštevanje ukrepov za omejitev širjenja COVID-19. V primeru poslabšanja epidemioloških razmer, bomo skupščino izvedeli preko platforme Zoom.

Lep pozdrav,
Tina Klobas, predsednica KIŠD

_______________________________________________________________________________________

Kandidatura za svetnika v Svetu Zveze ŠKIS mora vsebovati:

 1. ime in priimek kandidata,
 2. datum in kraj rojstva,
 3. naslov stalnega prebivališča,
 4. telefonska številka,
 5. elektronski naslov,
 6. letnik in smer študija,
 7. podpisano  izjavo  kandidata,  da  ni  član  izvršnega  organa  politične  stranke  ali njenega podmladka,
 8. vizija delovanja področja Zveze ŠKIS, za katerega se kandidat poteguje,
 9. lastnoročni podpis,
 10. potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu,
 11. življenjepis.

Kandidaturo je potrebno poslati po priporočeni pošti na naslov Klub izolskih študentov in dijakov,  Cankarjev  drevored  50,  6310  Izola s pripisom “Kandidatura za svetnika Sveta Zveze ŠKIS” najkasneje do nedelje, 21. 11. 2021.

Kandidaturo se odda na obrazcu za svetnika Sveta Zveze ŠKIS, ki se ga lahko dobi na spletni strani kluba ali spletni strani Zveze ŠKIS.

Kandidatura za svetnika v Svetu ŠOLS mora vsebovati:

 1. ime in priimek kandidata,
 2. datum in kraj rojstva,
 3. naslov stalnega prebivališča,
 4. telefonska številka,
 5. elektronski naslov,
 6. letnik in smer študija,
 7. podpisano  izjavo  kandidata,  da  ni  član  izvršnega  organa  politične  stranke  ali njenega podmladka,
 8. lastnoročni podpis,
 9. potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu,
 10. življenjepis.

Kandidaturo je potrebno poslati po priporočeni pošti na naslov Klub izolskih študentov in dijakov,  Cankarjev  drevored  50,  6310  Izola s pripisom “Kandidatura za svetnika Sveta ŠOLS” najkasneje do nedelje, 21. 11. 2021.

Kandidaturo se odda na obrazcu za svetnika Sveta ŠOLS, ki se ga lahko dobi na spletni strani kluba ali spletni strani Zveze ŠKIS.

Ekipa Kluba IŠD vam je na voljo za kakršna koli vprašanja glede kandidature preko elektronskega naslova klubizola@gmail.com ali preko telefonske številke 068 633 969.

Tina Klobas,

predsednica Kluba IŠD

admin

admin

Top