Vabilo na 1. redno skupščino v letu 2022

Na podlagi 62. člena statuta društva Klub IŠD – Club SCI, sklicujem prvo redno skupščino, ki bo potekala v nedeljo, 17. 4. 2022, s pričetkom ob 16.00 v prostorih Kišdja, Cankarjev drevored 50, 6310 Izola.

Dnevni red:

  1. 1. Otvoritev skupščine
  2. 2. Ugotovitev sklepčnosti
  3. 3. Potrditev dnevnega reda in izvolitev delovnega predsedstva
  4. 4. Volitve v organe društva: – 1 mesto v upravnem odboru
  5. 5. Predstavitev finančnega poročila za leto 2021
  6. 6. Predstavitev finančnega načrta za leto 2022
  7. 7. Razno

 

Navodila in obrazec za oddajo kandidature za člana upravnega odbora najdete na naši spletni strani kišd.si. Član_ica Kišdja je lahko oseba, ki ima v šolskem letu 2021/2022 status študenta_ke ter stalno prebivališče na območju upravne enote Izola. Tisti_e, ki se do skupščine ne bodo včlanili_e, lahko na dan 1. redne skupščine v letu 2022 s seboj prinesejo potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto ter na ta način postanejo redni_e člani_ce kluba. Prav tako naj prisotni_e ne pozabijo na masko in upoštevanje ukrepov za zajezitev epidemije covid-19.

Lep pozdrav, Tina Klobas predsednica KIŠD

 

admin

admin

Top