Vabilo na 2. redno skupščino v letu 2022

Na podlagi 62. člena statuta društva Klub IŠD – Club SCI sklicujem drugo redno skupščino, ki bo potekala v soboto, 10. 12. 2022, s pričetkom ob 16.00 v prostorih KIŠD, Cankarjev drevored 50, 6310 Izola.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine
2. Ugotovitev sklepčnosti
3. Potrditev dnevnega reda in izvolitev delovnega predsedstva
4. Volitve v organe društva (mesto predsednika, 4 mesta v upravnem odboru, 3 mesta v nadzornem odboru 3 mesta častnega razsodišča)
5. Volitve svetnika v Svet Zveze ŠKIS
6. Volitve svetnika v Svet ŠOLS
7. Razno

Glasovalno pravico na skupščini imajo študentje in študentke, ki bodo na dan volitev imeli status člana KIŠD. Član KIŠD je lahko oseba, ki ima v šolskem letu 2022/2023 status študenta ter stalno prebivališče na območju upravne enote Izola.

Kandidaturo za predsednika, člana upravnega odbora, člana nadzornega odbora ali člana častnega razsodišča lahko vloži vsaka oseba s statusom člana KIŠD.

Lep pozdrav,

Tina Klobas, predsednica Kluba IŠD

 

Navodila za oddajo kandidature in obrazec. Sklic skupščine.

admin

admin

Top