1. izredna skupščina KIŠD v letu 2023

Na podlagi 62. člena statuta društva Klub IŠD – Club SCI sklicujem drugo redno skupščino, ki bo potekala v nedeljo, 29. 1. 2023. s pričetkom ob 16.00 v prostorih KIŠD, Cankarjev drevored 50, 6310 Izola.

Dnevni red:

  1. Otvoritev skupščine

  2. Ugotovitev sklepčnosti

  3. Potrditev dnevnega reda in izvolitev delovnega predsedstva

  4. Potrditev izida volilne skupščine KIŠD

  5. Razno

Lep pozdrav,

Tina Klobas, predsednica Kluba IŠD

 

Sklic skupščine.

admin

admin

Top