Na podlagi 62. člena statuta društva Klub IŠD – Club SCI sklicujem drugo redno skupščino, ki bo potekala v nedeljo, 26. 11. 2023. s pričetkom ob 16.00 v prostorih KIŠD, Cankarjev drevored 50, 6310 Izola. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine 2. Ugotovitev sklepčnosti 3. Potrditev dnevnega reda in izvolitev delovnega […]

Top