1. Redna skupščina v letu 2023

Na podlagi 62. člena statuta društva Klub IŠD – Club SCI sklicujem drugo redno skupščino, ki bo potekala v nedeljo, 26. 11. 2023. s pričetkom ob 16.00 v prostorih KIŠD, Cankarjev drevored 50, 6310 Izola.

Dnevni red:

  1. 1. Otvoritev skupščine
  2. 2. Ugotovitev sklepčnosti
  3. 3. Potrditev dnevnega reda in izvolitev delovnega predsedstva
  4. 4. Sprememba pravilnika o nabavi
  5. 5. Predstavitev finančnega poročila za leto 2022
  6. 6. Predstavitev finančnega načrta za leto 2023
  7. 7. Razno

Navodila in obrazec za oddajo kandidature za svetnika v Svetu Zveze ŠKIS in za svetnika v Svetu ŠOLS najdete na spletni strani Zveze ŠKIS. Član_ica Kišdja je lahko oseba, ki ima v šolskem letu 2023/2024 status študenta_ke ter stalno prebivališče na območju upravne enote Izola. Tisti_e, ki se do skupščine ne bodo včlanili_e, lahko na dan 1. redne skupščine v letu 2023 s seboj prinesejo potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto ter na ta način postanejo redni_e člani_ce kluba.

Lep pozdrav,
Enei Sluga predsednik KIŠD

 

Navodila za oddajo kandidature in sklic skupščine.

 

admin

admin

Top