Ponovitev 1. Redne skupščine v letu 2023

Na podlagi 62. člena statuta društva Klub IŠD – Club SCI sklicujem prvo redno skupščino, ki bo potekala v nedeljo, 24. 12. 2023. s pričetkom ob 11.00 v prostorih KIŠD, Cankarjev drevored 50, 6310 Izola.

Dnevni red:

 1. 1. Otvoritev skupščine
 2. 2. Ugotovitev sklepčnosti
 3. 3. Potrditev dnevnega reda in izvolitev delovnega predsedstva
 4. 4. Sprememba pravilnika o nabavi
 5. 5. Predstavitev finančnega poročila za leto 2022
 6. 6. Predstavitev finančnega načrta za leto 202
 7. 7. Volitve svetnika v Svet ŠOLS
 8. 8. Volitve svetnika v Svet Zveze ŠKIS
 9. 9. Razno

Navodila in obrazec za oddajo kandidature za svetnika v Svetu Zveze ŠKIS in za svetnika v Svetu ŠOLS najdete na spletni strani Zveze ŠKIS. Član_ica Kišdja je lahko oseba, ki ima v šolskem letu 2023/2024 status študenta_ke ter stalno prebivališče na območju upravne enote Izola. Tisti_e, ki se do skupščine ne bodo včlanili_e, lahko na dan 1. redne skupščine v letu 2023 s seboj prinesejo potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto ter na ta način postanejo redni_e člani_ce kluba.

Lep pozdrav,
Enei Sluga predsednik KIŠD

 

Navodila za oddajo kandidature in sklic skupščine.

 

admin

admin

58 thoughts on “Ponovitev 1. Redne skupščine v letu 2023

 1. Pingback: 35 viagra
 2. Pingback: cheap cialis 40 mg
 3. Pingback: flagyl cleocin
 4. Pingback: metronidazole sig
 5. Pingback: bactrim ds 800-160
 6. Pingback: contrave nausea
 7. Pingback: allopurinol cancer
 8. Pingback: robaxin wikipedia
 9. Pingback: order levitra usa
 10. Pingback: vardenafil msds
 11. Pingback: stromectol cost

Comments are closed.

Top