Akti kluba

Statut kluba: Statut kluba

Volilni pravilnik: Volilni pravilnik, volilni pravilnik za volitve svetnika Sveta ŠOLS

Sistematizacija dela: Sistematizacija dela

Pravilnik o varovanju osebnih podatkov: Pravilnik o varovanju osebnih podatkov

Pravilnik o finančnem delovanju: Pravilnik o finančnem delovanju

Odlok o aktivistih: Odlok o aktivistih

Navodila o včlanjevanju in članski izkaznici: Navodila o včlanjevanju in članski izkaznici

Navodila o posredovanju informacij javnega značaja: Navodila o posredovanju informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja: Katalog informacij javnega značaja

Disciplinski pravilnik: Disciplinski pravilnik

Odlok o dijaški sekciji: Odlok o dijaški sekciji

Pristopna izjava: Pristopna izjava

Študentska ustava: Študentska ustava ŠOS

Poročanje po zakonu o javnem naročanju:

Pravilnik o nabavi: Pravilnik o nabavi

Stari statut, pravilniki in zapisniki skupščin

Top