Akti kluba

Statut kluba: Statut kluba

Volilni pravilnik: Volilni pravilnik

Sistematizacija dela: Sistematizacija dela

Pravilnik o varovanju osebnih podatkov: Pravilnik o varovanju osebnih podatkov

Pravilnik o finančnem delovanju: Pravilnik o finančnem delovanju

Odlok o aktivistih: Odlok o aktivistih

Navodila o včlanjevanju in članski izkaznici: Navodila o včlanjevanju in članski izkaznici

Navodila o posredovanju informacij javnega značaja: Navodila o posredovanju informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja: Katalog informacij javnega značaja

Disciplinski pravilnik: Disciplinski pravilnik

Odlok o dijaški sekciji: Odlok o dijaški sekciji

Pristopna izjava: Pristopna izjava

Evidenca naročil:

Pravilnik o javnem naročanju: Pravilnik o javnem naročanju

Stari statut, pravilniki in zapisniki skupščin

Top