Opis

Klub izolskih študentov in dijakov ali KIŠD je študentski klub v občini Izola, ki skrbi za popestritev študijskih in srednješolskih dni izolske mladine. Klub je bil ustanovljen 1. februarja 1994, kar pomeni, da je na sceni že dolgo prisoten. Poslanstvo in namen kluba je povezovanje študentov in dijakov z območja občine Izola ter zagotavljanje možnosti za obštudijske in obšolske dejavnosti ter njihovo izvajanje. Klub s svojim delovanjem skrbi za čim pestrejše dogajanje ter ponuja mladini možnost kvalitetnejšega preživljanja prostega časa z različnimi dejavnostmi, kot so: ustvarjalne delavnice, tečaji, kulturni večeri, udejstvovanje v raznih športno-rekreativnih aktivnostih … Poleg različnih aktivnosti pa klub ponuja tudi popuste oz. cenovno zelo dostopne storitve za svoje člane: brezplačno printanje in kopiranje na klubski info točki, subvencionirane karte v kinu, smučarske izlete, popuste v različnih trgovinah in restavracijah, subvencionirane fitnes karte … KIŠD torej skrbi, da lahko njegovi člani kar najbolje preživljajo obdobje študija in to po čim bolj ugodni ceni. Pomen Kluba izolskih študentov in dijakov za mladino v lastni občini je torej velik, saj združuje in povezuje mladino ter izpolnjuje potrebe mladih po dodatnih obšolskih dejavnostih.
Top