22. 6. 2018 je bil sprejet nov Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij, ki se začne uporabljati v študijskem letu 2018/2019. Dostopen je na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13524

Resor za izobraževanje in študentsko svetovanje Študentske organizacije Univerze na Primorskem od marca do maja pripravlja ŠOUP Akademijo, sklop šestih neformalnih predavanj, s katerimi podajamo nova neformalna znanja, kompetence ter veščine, s ciljem obogatenja študentskega življenja. Brezplačna delavnica o finačnem opismenjevanju bo potekala v torek, 15. maja, ob 17. uri v […]

Top