Vpis

Z izpolnitvijo predmetne pristopne izjave se strinjam, da tako Klub izolskih študentov in dijakov kot tudi vsi organi, ki urejajo študentsko delovanje in v katere se klub v skladu s svojim krovnim aktom včlanjuje ter s katerimi sodeluje, za namen uresničevanja pravic in obveznosti v zvezi s članstvom v društvu in posredno v prej navedenih organih zbirajo, obdelujejo in uporabljajo moje osebne podatke. Za osebne podatke v tem smislu se štejejo podatki, ki jih vsebuje predmetna pristopna izjava in potrdilo o vpisu. Klub izolskih študentov in dijakovse zavezuje, da bo z navedenimi osebnimi podatki ravnal skrbno, da jih bo varovali skladno z aktualnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov in da jih ne bo posredovali tretjim osebam brez izrecne privolitve člana*. Osebne podatke uporabljajo zgolj osebe, ki so za to pristojne, zlasti klubski aktivisti. Osebne podatke hranimo zgolj za čas trajanja članstva v študentskem klubu, razen v izjemnih primerih.

* Soglasje za posredovanje osebnih podatkov organom, ki urejajo študentsko delovanje in v katere se klub včlanjuje v skladu ssvojim krovnim aktom ter s katerimi sodeluje, predstavlja izpolnitev predmetne pristopne izjave.
    Top