Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) na podlagi Zakona o visokem šolstvu ter sklepov 28. redne seje predsedstva ŠOS poziva vse zainteresirane kandidate h kandidaturi za mesto člana Sveta Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS). Prosto je eno (1) mesto, in sicer za mandatno obdobje dveh let. Kandidatura mora […]

Top